Bankbetét - PAIGEO

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az Alapítványnak volt-e bankbetéte vagy bármilyen befektetése vagy a bankban elhelyezett bármilyen pénzeszköze az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.-ben. Ha igen, kérem szíveskedjenek megküldeni, hogy mekkora volt a bankbetét, befektetés, egyéb pénzeszköz összege. Kérem, szíveskedjenek közölni, hogy a betét, befektetés, pénzeszköz a bankban ragadt-e vagy kivették az NHB Bank engedélyének MNB általi visszavonása, vagyis 2019. március 14. napja előtt. Ha kivették, kérem szíveskedjenek megküldeni a kivétel dátumát, és az intézkedés okát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 16.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Bujdosó Gyöngyi


Attachment kozerdeku adatigenyles atlatszo hu.pdf
108K Download View as HTML


Tisztelt Átlátszó.hu Kh. Nonprofit Kft!

 

A Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítványhoz 2019. május 16-án
érkeztetett  – az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat megismerése iránti
kérelmével kapcsolatban, annak teljesítése körében az alábbiakról
tájékoztatjuk.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmében megjelölt kérdések
vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy a kért adatok előkészítéséhez nagyszámú
adat feldolgozása szükséges, ezért hivatkozva az Infotv. 29. § (2)
bekezdésére, az adatkérés megválaszolására rendelkezésre álló törvényi
határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Kérjük a jelen tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

Budapest, 2019. május 31.

 

Üdvözlettel,

Bujdosó Gyöngyi

kommunikációs munkatárs

 

Hivatkozása ide

Feladó: Bujdosó Gyöngyi


Attachment kozerdeku adatigenyles atlatszo hu.pdf
108K Download View as HTML

Attachment PAIGEO.pdf
122K Download View as HTML


Tisztelt Átlátszó.hu Kh. Nonprofit Kft!

 

A 2019. május 16-án érkezett közérdekű adatigényléséhez kapcsolódóan
csatoltan küldjük válaszunkat a PAIGEO Alapítvány nevében.

 

Üdvözlettel,

Bujdosó Gyöngyi

kommunikációs munkatárs

Optima Befektetési Zrt.

1013 Budapest, Döbrentei utca 2.

+3620 488 5647

 

 

From: Bujdosó Gyöngyi <[email address]>
Sent: Friday, May 31, 2019 9:15 AM
To: '[FOI #12775 email]'
<[FOI #12775 email]>
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Bankbetét - PAIGEO

 

Tisztelt Átlátszó.hu Kh. Nonprofit Kft!

 

A Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítványhoz 2019. május 16-án
érkeztetett  – az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat megismerése iránti
kérelmével kapcsolatban, annak teljesítése körében az alábbiakról
tájékoztatjuk.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmében megjelölt kérdések
vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy a kért adatok előkészítéséhez nagyszámú
adat feldolgozása szükséges, ezért hivatkozva az Infotv. 29. § (2)
bekezdésére, az adatkérés megválaszolására rendelkezésre álló törvényi
határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Kérjük a jelen tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

Budapest, 2019. május 31.

 

Üdvözlettel,

Bujdosó Gyöngyi

kommunikációs munkatárs

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei