Bánkitó 2017 rendőri jelenlét

Katona Fruzsina küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Katona Fruzsina

Delivered

Tisztelt Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, napokra lebontva megküldeni részemre, hogy a 2017-es Bánkitó fesztivál ideje alatt, tehát 2017. július 12. és 2017. július 15. között, a rendezvényen
1) mely rendőri szervezettől hány ember teljesített szolgálatot,
2) hány polgárőr teljesített szolgálatot.
3) Amennyiben a rendezvény kapcsán kötöttek szerződést biztonsági céggel, kérem, küldjék el a szerződést is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 18.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

Hivatkozása ide

Feladó: Attila Fiser
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment 20170823103052966.pdf
334K Download View as HTML


A fent elküldött és/vagy csatolt információ kizárólag a címben szereplő

természetes-, vagy jogi személyre tartozik, és tartalmazhat bizalmas
vagy
személyes adatot. A tartalom megtekintése, továbbküldése, terjesztése
vagy
bármilyen más direkt vagy indirekt felhasználása - a kívánt címzett
általi
felhasználás kivételével - tilos. Ha Ön hiba folytán kapta meg az
információt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a küldővel az
[email address]
e-mailen és semmisítse meg az információt.

Hivatkozása ide

Feladó: Katona Fruzsina

Delivered

Tisztelt Attila Fiser!

Köszönöm az adatokat.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Katona Fruzsina:
Csak a(z) Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Audi Q7

A(z) Terrorelhárítási Központ részére Szabó Bence által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei