Bánpatak Bánhorváti község területén vizjogi üzemeltetési engedély .

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Bánpatak Bánhorváti község területén vízjogi üzemeltetési engedélyt.

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 29.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Csefóné Záborczki Helga


Attachment 2016 9869 2.pdf
32K Download View as HTML


 

Csefóné Záborczki Helga

ügyintéző

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

telefon: 46/517-308

email: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Borsodi Vízügyi Hatóság


Attachment 35500 6190 1 2016.alt.pdf
83K Download View as HTML

Attachment 35500 704 6 2015.lt.pdf
677K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Csatoltan megküldjük a tárgyban jelzett számú tájékoztatást, valamint a
kért határozatot.

 

Tisztelettel:

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Igazgató-helyettesi Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

 

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Borsodi Vízügyi Hatóság


Attachment 35500 6218 2016.alt.pdf
84K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Csatoltan megküldjük a tárgyban jelzett számú tájékoztatást.

 

Tisztelettel:

 

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Igazgató-helyettesi Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

 

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Borsodi Vízügyi Hatóság!

Köszönöm megtisztelő válaszukat .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei