Bárányhimlő elleni vakcina elrendelésének adatgazdája

Kiss Andrea küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylést elutasította a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Feladó: Kiss Andrea

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Balog Zoltán
miniszter részére
Tisztelt Miniszter úr!
Közérdekű adatigénylés keretében kértem bizonyos információkat a bárányhimlő elleni védőoltással kapcsolatban, amelyet Dr. Gazsó Balázs helyettes államtitkár úr az 5326/2018/JEÜEGYH iktatási számú 2018.01.30-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 27.§ (5) bekezdésére hivatkozással elutasított.
További kérdésemre válaszul az 5326-3/2018/JEÜEGYH iktatási számú 2018.02.28-án kelt levelében Helyettes Államtitkár úr úgy tájékoztatott, hogy Miniszter úr az Infotv. 27.§ (5) bekezdésében meghatározott, az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv vezetője.
Ezúton kérem Miniszter urat, hogy részemre a közérdekű adatigénylésemben kért adatok megismerését engedélyezni szíveskedjen az Infotv. 27.§ (5) bekezdése alapján, miszerint „Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.”
Kérésem az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által kihirdetett Bioetika és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt célkitűzéseknek (2. cikk (e) pont), illetve elveknek (18. cikk) megfelel. Amennyiben az Infotv. 27.§ (6) bekezdésére tekintettel mégis elutasítaná, úgy kérem, hogy döntését részemre részletesen indokolja meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 10.

Üdvözlettel:

Kiss Andrea

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment SMiBiz224 K18052509301.pdf
227K Download View as HTML


kizárólag elektronikus úton kézbesítve

5326-6/2018/JEÜEGYH

Tisztelt Címzett!

Megkeresésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.

Üdvözlettel:
EMMI belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Andrea:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Elektronikus Tankönyvek

A(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei