Bárányhimlő oltóvírusának transzmissziója

Kiss Andrea küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Emberi Erőforrások Minisztériuma nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Kiss Andrea

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Dr. Kásler Miklós miniszter részére

Tárgy: közérdekű adatigénylés

Tisztelt Miniszter úr!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján az alábbi hét kérdésben közérdekű adatigényléssel fordulok Önhöz.

A 2018.03.01-én megtartott Kormányinfón tájékoztatást kaptunk, hogy a bárányhimlő elleni oltást 2019-től kötelezővé teszik. Az oltáshoz vélhetően az alábbi oltóanyagok egyikét fogják igénybe venni:

Varilrix (OGYI-T-8771)
VARIVAX (OGYI-T-20120)
Priorix-Tetra (OGYI-T-20624)
ProQuad (EU/1/05/323)

A fenti oltóanyagok hivatalos engedélyezési okiratának részét képező alkalmazási előírás (lásd a Függelékben) alapján a bárányhimlő oltóvírusának transzmissziója nem zárható ki az oltottak és a velük szoros kapcsolatba kerülő, betegségre fogékony személyek között. A bárányhimlő elleni oltás kötelezővé tételével a Kormány tehát potenciális fertőzésveszélynek teszi ki az oltottakkal (nagyjából évi 90 ezer gyermek) egy háztartásban élőket, akik között lehetnek fogékony, veszélyeztetett egyének is (például várandós anyák, akik még nem vészelték át a betegséget).

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 5.§ (3) a) pontja értelmében mindenkinek joga van az egészsége védelmével és fejlesztésével kapcsolatos ismeretek megszerzéséhez.

Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet 12.§ (4) bekezdése értelmében az egészségügyért felelős miniszter a minőségfejlesztési feladatainak végzése során módszertani javaslatot fogalmaz meg az elvárt eredmény elérésének, illetve a szakmai munka javításának érdekében, amely vonatkozhat a szükséges betegtájékoztatásra, valamint a dolgozók képzésére.

1, Milyen tájékoztatást nyújtanak majd az oltóanyagok alkalmazási előírásában nevesített veszélyeztetett csoportok tagjai számára, hogy azok gyakorolhassák az Eütv. 5.§ (3) a) pontjában foglalt jogaikat?

2, Amennyiben írásos tájékoztatást nyújtanak számukra (mint például a Johns Hopkins Kórház az onkológiai pácienseknek), úgy kérem, hogy küldje meg részemre ennek a tájékoztatónak a szövegét

3, Amennyiben konkrét tájékoztatót nem, csak az összeállításához szükséges módszertani útmutatót bocsát ki a Minisztérium, úgy kérem, hogy küldje meg részemre ennek az útmutatónak a szövegét.

4, Mikorra tervezik a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendeletet kiegészíteni a várandósgondozási folyamatba beépítendő bárányhimlő-ellenanyag vizsgálattal, hogy kiszűrhetőek legyenek a veszélyeztetett anyák?

5, Milyen módon fog a védőnő, illetve a gyermekorvos meggyőződni az oltást megelőző vizsgálat során arról, hogy az oltandó gyermek környezetében nincsenek „fokozottan veszélyeztetett, varicellára fogékony személyek”?

6, Amennyiben a védőnő, illetve a gyermekorvos az oltást megelőző vizsgálat során „fokozottan veszélyeztetett, varicellára fogékony személyek” létét észleli az oltandó gyermek környezetében, akkor az oltás alól mennyi időre mentesíti a gyermeket?

7, Kérem, hogy küldje meg részemre a védőnők, illetve a gyermekorvosok fenti vizsgálathoz kapcsolódó feladataival kiegészített „Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok” szövegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 20.

Üdvözlettel:

Kiss Andrea

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment v laszlev l.pdf
63K Download View as HTML


41947-2/2018/JEÜEGYH

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Tisztelt Címzett!

 

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.

 

Üdvözlettel:

EMMI

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Andrea:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei