Barcika Centrum Kft. átvilágítása

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Barcika Centrum Kft. átvilágításának eredményéről készült dokumentumokat, valamint a cég átvilágítását megalapozó dokumentumokat, előterjesztéseket, és az átvilágítást végző vállalkozóval kötött szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 22.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment tvil g t s.v lasz.150130..pdf
293K Download View as HTML

Attachment X Centrum.pdf
900K Download View as HTML

Attachment Smart Marketing.pdf
801K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala képviseletében
eljárva, csatoltan megküldöm közérdekű adat kiadása iránti kérelmére a
válasziratot, illetve a kért szerződéseket.

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzatának
                    Polgármesteri Hivatala
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, a Barcika
Centrum Kft. átvilágításának eredményéről készült dokumentumok kiadása
iránti közérdekű adat kiadása iránti kérelmével kapcsolatban tájékoztatom,
hogy az átvilágítási dokumentációban található személyes adatok védelme
érdekében az anyag anonimizálása megtörtént. Az Ön által kért anyag 1367
oldalból áll, mely jelentős terjedelműnek tekinthető.
Mind a bírói gyakorlat, mind a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság álláspontja egységes abban, hogy jelentős terjedelmű adatigénylés
esetén indokolt az elektronikus másolat készítéséért is a díj
felszámítása, melynek mértéke körében az általános piaci árat kell
irányadónak tekinteni. A Pesti Központi Kerületi Bíróság
10.P.87.319/2012/4. számú, 2012. május 9.-i ítéletében meghatározott
9,-Ft/oldal szkennelési költség általánosan elfogadott.
Kérem, hogy az Ön által igényelt 1367 oldal szkennelésének költségét -
9,-Ft/oldal díjmérték alapján - 12.303,-Ft összegben a Kazincbarcikai
Polgármesteri Hivatal 11734152-15726456 számú számlájára átutalással, vagy
személyesen a Hivatalban készpénzben megfizetni, továbbá a szkennelési
költség teljesítését igazolni szíveskedjék.
Ezt követően kerülhet sor a kért anyag kiadására.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Beolvasva ekkor 2015.08.06.10 39.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment test leti hat rozat p ly zat beny jt sr l.1508.pdf
24K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, közérdekű
adat kiadása iránti kérelmére csatoltan megküldöm az Ön részére a Barcika
Centrum Kft. átvilágításával összefüggésben kért, az átvilágítást
megalapozó dokumentumokat elektronikus másolatban.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei