Barcikai Ipari Park területéről lementett humusz értékesítése/felhasználása

Mérten János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata 2016.08.29-től az adatkérésem teljesítéséig terjedő időszakban a Barcikai Ipari Park területéről lementett és a kazincbarcikai 3350/4 (volt ÉRV-s sporttelep) és a 0256/18, 0256/19 (Kazinczy Ferenc Tagiskola mögötti terület) helyrajzi számú területeken tárolt humuszból milyen mennyiséget és milyen értékben használt fel, illetve értékesített. Kérem, valamennyi, a felhasználással, értékesítéssel kapcsolatban keletkezett dokumentumot (adásvételi szerződések, számlák, bizonylatok, utalási bizonylatok, mérlegjegyek, kivételi bizonylatok, szállítólevelek...) részemre elektronikus másolatban megküldeni szíveskedjenek!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 7.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment M rtenJ.181221..pdf
522K Download View as HTML


Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében megküldöm
válasziratunkat.
Tisztelettel: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Buza Orsolya!
Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Sajnálattal látom, hogy 2018. december 07-én benyújtott, majd Ön által 2018. december 21-én küldött levele, értesítése alapján további 15 nappal meghosszabbított válaszadási határidővel rendelkező közadat igénylésemet a mai napig (2019. január 07.) sem teljesítették.
A válaszadásra biztosított 2x15 napos határidő lejárt. Tisztelettel kérem, válaszukat pótolni szíveskedjenek!

Kelt: 2019. január 07.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Buza Orsolya!

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy 2018. december 07-én benyújtott közadat igénylésemet a 2019. június 07-én privát e-mail címemre küldött hiányos levelükkel igyekeztek - bőven a határidőn túl - megválaszolni.
Ennek következtében idézem az eredeti adatigénylésem szövegét:
"Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata 2016.08.29-től az adatkérésem teljesítéséig terjedő időszakban a Barcikai Ipari Park területéről lementett és a kazincbarcikai 3350/4 (volt ÉRV-s sporttelep) és a 0256/18, 0256/19 (Kazinczy Ferenc Tagiskola mögötti terület) helyrajzi számú területeken tárolt humuszból milyen mennyiséget és milyen értékben használt fel, illetve értékesített. Kérem, VALAMENNYI, a felhasználással, értékesítéssel kapcsolatban keletkezett DOKUMENTUMOT (adásvételi szerződések, számlák, bizonylatok, utalási bizonylatok, MÉRLEGJEGYEK, KIVÉTELI BIZONYLATOK, SZÁLLÍTÓLEVELEK...) részemre elektronikus másolatban megküldeni szíveskedjenek!
Felhívom tisztelt figyelmüket a nagybetűvel szedett részre, hiszen azok közül egyetlen egy dokumentumot sem küldtek meg!
Tisztelettel kérem, válaszukat pótolni szíveskedjenek!

Kelt: 2019. június 19.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mérten János:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei