Bátyi Attila

Czipfel Tiborné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Czipfel Tiborné

Tisztelt Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bátyi Attila munkaviszonyának igazolását 2013 január 1-től.Milyen
beosztásban dolgozik cégüknél? Mennyi havibérért? Mióta tölti be ezt
az állást?

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. március 18.

Üdvözlettel:

Czipfel Tiborné

Hivatkozása ide

Feladó: Barkóczi Zsoltné
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.


Attachment UTF 8 B VMOhasOpa296dGF0w6FzIGvDtnrDqXJkZWvFsSBhZGF0IGlnw6lu UTF 8 B eWzDqXPDqXZlbCBrYXBjc29sYXRiYW4ucGRm.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Czipfel Tiborné!

Közérdekű adat igénylésére vonatkozó, elektronikus úton beérkezett kérelmére Társaságunk a mellékletben csatolt tájékoztatást nyújtja.
Amennyiben levelünket papírformában is szeretné kézhez kapni, kérjük, szíveskedjen levelezési címét megadni számunkra.

Üdvözlettel: Dr. Kiss Éva
ügyvéd
ÉRV ZRt.

Megbízásából: Barkóczi Zsoltné
titkárnő
ÉRV ZRt.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Czipfel Tiborné:
Csak a(z) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Bátyi Attila

A(z) Barcika Vízmű Kft. részére Czipfel Tiborné által

Bátyi Attila

A(z) Barcika Vízmű Kft. részére Czipfel Tiborné által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei