BCE - MNB alapítványok szerződések

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Corvinus Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem szíveskedjen
a) elektronikus úton megküldeni részemre a 2013. március 4-e óta a
Budapesti Corvinus Egyetem által a Magyar Nemzeti Bankkal, a Pallas
Athéné Domus Animae Alapítvánnyal (PADA), a Pallas Athéné Domus
Scientiae Alapítvánnyal (PADS), a Pallas Athéné Geopolitikai
Alapítvánnyal (PAGEO), a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvánnyal
(PADOC), a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvánnyal (PADMA), a Pallas
Athéné Domus Innovationis Alapítvánnyal (PADI) kötött szerződések
másolatát,
b) elektronikus úton megküldeni részemre az a) pontban meghatározott
szerződések alapján kiállított esetleges teljesítésigazolások
másolatát,
c) elektronikus úton, táblázatos formában (lehetőleg .xls vagy .xlsx formátumban) tájékoztatást adni az a) pontban meghatározott
szerződések alapján a BCE részére teljesített kifizetések összegéről
és dátumáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt Adatigénylő!
Tisztelt Atlatszo.hu!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az
adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom. Az Ön által igényelt adatok elkülönítetten nem állnak
rendelkezésre, az adatigény több adatbázist érint, így az Infotv. 29. §
(1) bekezdése szerinti határidőn belül nem lehetséges a kérelmezett adatok
szolgáltatása.

Az adatszolgáltatásig kérem szíves türelmét.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - BCE - MNB alapítványok szerződések
Dátum: Tue, 12 Apr 2016 17:06:38 -0400
Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
[1]<[FOI #6702 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések BCE adatgazdánál
[2]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem szíveskedjen
a) elektronikus úton megküldeni részemre a 2013. március 4-e óta a
Budapesti Corvinus Egyetem által a Magyar Nemzeti Bankkal, a Pallas
Athéné Domus Animae Alapítvánnyal (PADA), a Pallas Athéné Domus
Scientiae Alapítvánnyal (PADS), a Pallas Athéné Geopolitikai
Alapítvánnyal (PAGEO), a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvánnyal
(PADOC), a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvánnyal (PADMA), a Pallas
Athéné Domus Innovationis Alapítvánnyal (PADI) kötött szerződések
másolatát,
b) elektronikus úton megküldeni részemre az a) pontban meghatározott
szerződések alapján kiállított esetleges teljesítésigazolások
másolatát,
c) elektronikus úton, táblázatos formában (lehetőleg .xls vagy .xlsx formátumban) tájékoztatást adni az a) pontban meghatározott
szerződések alapján a BCE részére teljesített kifizetések összegéről
és dátumáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #6702 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z) [4][BCE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6702 email]
2. mailto:[BCE request email]
3. mailto:[FOI #6702 email]
4. mailto:[BCE request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem


Attachment utf 8 MNB adatk r s.xls
49K Download View as HTML

Attachment 2015 SE 125.pdf
394K Download View as HTML

Attachment 2015 SE 375.pdf
549K Download View as HTML

Attachment 2016 SE78.pdf
278K Download View as HTML

Attachment 2016 SE 110.pdf
61K Download View as HTML

Attachment 2016 SE556.pdf
246K Download View as HTML

Attachment 2016 SE595.pdf
232K Download View as HTML

Attachment utf 8 2016 SE 595Egy ttm k d si meg llapod s.pdf
324K Download View as HTML

Attachment 2016 SE596.pdf
266K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!
Tisztelt Atlatszo.hu!

Csatolva küldöm Önnek a kért iratok elektronikus másolatát, illetve az
összefoglaló táblázatot.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

2016.04.27. 16:55 keltezéssel, Adminisztratív Igazgatóság írta:

Tisztelt Adatigénylő!
Tisztelt Atlatszo.hu!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az
adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom. Az Ön által igényelt adatok elkülönítetten nem állnak
rendelkezésre, az adatigény több adatbázist érint, így az Infotv. 29. §
(1) bekezdése szerinti határidőn belül nem lehetséges a kérelmezett
adatok szolgáltatása.

Az adatszolgáltatásig kérem szíves türelmét.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - BCE - MNB alapítványok szerződések
Dátum: Tue, 12 Apr 2016 17:06:38 -0400
Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
[1]<[FOI #6702 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések BCE adatgazdánál
[2]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem szíveskedjen
a) elektronikus úton megküldeni részemre a 2013. március 4-e óta a
Budapesti Corvinus Egyetem által a Magyar Nemzeti Bankkal, a Pallas
Athéné Domus Animae Alapítvánnyal (PADA), a Pallas Athéné Domus
Scientiae Alapítvánnyal (PADS), a Pallas Athéné Geopolitikai
Alapítvánnyal (PAGEO), a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvánnyal
(PADOC), a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvánnyal (PADMA), a Pallas
Athéné Domus Innovationis Alapítvánnyal (PADI) kötött szerződések
másolatát,
b) elektronikus úton megküldeni részemre az a) pontban meghatározott
szerződések alapján kiállított esetleges teljesítésigazolások
másolatát,
c) elektronikus úton, táblázatos formában (lehetőleg .xls vagy .xlsx formátumban) tájékoztatást adni az a) pontban meghatározott
szerződések alapján a BCE részére teljesített kifizetések összegéről
és dátumáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #6702 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z) [4][BCE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6702 email]
2. mailto:[BCE request email]
3. mailto:[FOI #6702 email]
4. mailto:[BCE request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem


Attachment 2015 SE1019.pdf
1.5M Download View as HTML

Attachment 2016 SE19.pdf
586K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!
Tisztelt Atlatszo.hu!

Az előző levelemhez kiegészítésül küldök még két dokumentumot, amelyeket
méretük miatt az előző e-mailemben nem tudtam megküldeni.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

2016.05.13. 15:53 keltezéssel, Adminisztratív Igazgatóság írta:

Tisztelt Adatigénylő!
Tisztelt Atlatszo.hu!

Csatolva küldöm Önnek a kért iratok elektronikus másolatát, illetve az
összefoglaló táblázatot.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

2016.04.27. 16:55 keltezéssel, Adminisztratív Igazgatóság írta:

Tisztelt Adatigénylő!
Tisztelt Atlatszo.hu!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom. Az Ön által igényelt adatok elkülönítetten nem állnak
rendelkezésre, az adatigény több adatbázist érint, így az Infotv. 29.
§ (1) bekezdése szerinti határidőn belül nem lehetséges a kérelmezett
adatok szolgáltatása.

Az adatszolgáltatásig kérem szíves türelmét.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - BCE - MNB alapítványok
szerződések
Dátum: Tue, 12 Apr 2016 17:06:38 -0400
Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
[1]<[FOI #6702 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések BCE adatgazdánál
[2]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem szíveskedjen
a) elektronikus úton megküldeni részemre a 2013. március 4-e óta a
Budapesti Corvinus Egyetem által a Magyar Nemzeti Bankkal, a Pallas
Athéné Domus Animae Alapítvánnyal (PADA), a Pallas Athéné Domus
Scientiae Alapítvánnyal (PADS), a Pallas Athéné Geopolitikai
Alapítvánnyal (PAGEO), a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvánnyal
(PADOC), a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvánnyal (PADMA), a Pallas
Athéné Domus Innovationis Alapítvánnyal (PADI) kötött szerződések
másolatát,
b) elektronikus úton megküldeni részemre az a) pontban meghatározott
szerződések alapján kiállított esetleges teljesítésigazolások
másolatát,
c) elektronikus úton, táblázatos formában (lehetőleg .xls vagy .xlsx formátumban) tájékoztatást adni az a) pontban meghatározott
szerződések alapján a BCE részére teljesített kifizetések összegéről
és dátumáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #6702 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z) [4][BCE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6702 email]
2. mailto:[BCE request email]
3. mailto:[FOI #6702 email]
4. mailto:[BCE request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Budapesti Corvinus Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Jegyzőkönyvek kiadása

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Csikász Brigitta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei