Beatrice koncert

Wirth Kinga küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Wirth Kinga

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mennyibe került a 2012 szeptemberi Beatrice koncert megrendezése?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 2.

Üdvözlettel: Wirth Kinga

Hivatkozása ide

Feladó: Schnell Anna
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment iso 8859 2 Q Nagyfer F3 Produkci F3 szerz F5d E9s.pdf.pdf
11 Download View as HTML


Tárgy: Közérdekű adat megismerése – 2012. évi Beatrice koncert

 

Tisztelt Wirth Kinga!

 

2013. április 2-án érkezett megkeresésére válaszolva, az alábbi
tájékoztatást adom.

 

A 2012. évi Óbudai Nyár rendezvénysorozat záró eseménye volt az egész
napos Hékás-Békás rendezvény. A Hékás-Békás rendezvény délelőtt 10.00
órától - este 22.00 óráig zajlott. A rendezvényhez kapcsolódó kiadások
zöme az egész napos rendezvényhez kapcsolódik, így azok csak
arányosítással oszthatóak fel a Beatrice koncertre.

 

 

+------------------------------------------------------------------------+
|Kiadás |Nettó |Áfa |Bruttó |Megjegyzés |
|megnevezése | | | | |
|--------------+----------+----------+------------+----------------------|
|Közvetett |95.663 Ft |25.829 Ft | 121.492 Ft |a koncertre eső|
|költségek | | | |költséghányad |
|--------------+----------+----------+------------+----------------------|
|Nagyferó |900.000 Ft|243.000 Ft|1.143.000 Ft|Beatrice koncert |
|Produkció Kft.| | | | |
|--------------+----------+----------+------------+----------------------|
|Összesen: |995.663 Ft|268.829 Ft|1.264.492 Ft|  |
+------------------------------------------------------------------------+

 

 

A rendezvénysorozat színvonalasabb megrendezése érdekében szponzori
támogatások és pályázati lehetőségek bevonásával bővítettük anyagi
forrásainkat. A 2012. évben az Óbudai Nyár nagyrendezvényre 2 millió
forintot nyertünk az Nemzeti Kulturális Alaptól. Ebből a pályázati
keretből fizettük ki a Beatrice koncertet.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét:

 

 

Schnell Anna

jegyzői referens

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Telefon: 4378-599

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Wirth Kinga:
Csak a(z) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei