"Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang"

Pászkán Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Pászkán Zsolt

Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

annak a közgyűlési, vagy illetékes bizottsági határozatnak, döntésnek az anyagát, mellyel Miskolc MJVÖ megbízza a CINE-MIS Nonprofit Kft-t a "Miskolci Kocsonya Farsang" nevű rendezvény megszervezésével. Kérem csatolja az üggyel kapcsolatos teljes dokumentációt (előterjesztés, ülés/ülések jegyzőkönyve, határozat/határozatok, szerződések, támogatásról szóló döntések/határozatok, elszámolások stb.).
Amennyiben nem volt ilyen határozat, döntés, kérem ennek elmaradásának jogi indokolását, a pontos törvényhelyek megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 28.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Miskolc MJVPH jegyzői kabinet


Attachment 20160210150842285.pdf
67K Download View as HTML


__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 13007 (20160210) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com

Hivatkozása ide

Feladó: Pászkán Zsolt

Tisztelt Miskolc MJVPH jegyzői kabinet!

Kénytelen vagyok megállapítani, hogy hivatala folytatja joggal visszaélő viselkedését és felesleges időhúzással akadályozza a Miskolci Önkormányzat és a CINE-MIS Kft. által a "Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang" megrendezésével kialakított jogi helyzet tisztázását.

Közérdekűadat-kérésemben egyértelműen fogalmaztam, hogy azokat a dokumentumokat kérem, melyek alapján a Miskolci Önkormányzat megbízta a CINE-MIS Kft-t a "Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang" megszervezésével, ehelyett csak egy szöveget küldött, mely valódiságának ellenőrzésére nem adott módot!

Tehát továbbra is várom mindazokat a dokumentumokat (és nem azok önök általi értelmezését!), melyek a fentebbi kérdés tisztázása szempontjából relevánsak.

E dokumentumok ki nem adását kénytelen leszek úgy értelmezni, hogy a dokumentumok nem léteznek és jogi lépéseimet ennek megfelelően fogom megtenni.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Miskolc MJVPH jegyzői kabinet


Attachment 20160309135240504.pdf
100K Download View as HTML


-

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 13151 (20160309) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com

Hivatkozása ide

Pászkán Zsolt hozzászólt ()

Tisztelt Miskolc MJVPH jegyzői kabinet!

Kénytelen vagyok megállapítani, hogy hivatala folytatja joggal visszaélő viselkedését és felesleges időhúzással akadályozza a Miskolci Önkormányzat és a CINE-MIS Kft. által a "Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang" megrendezésével kialakított jogi helyzet tisztázását.
A megadott hivatkozás nem tartalmazza a CINE-MIS Kft. alapszabályát, sem a határozatban hivatkozott 1. sz. mellékletet. Tehát a "válaszuk" kimeríti a joggal való visszaélés polgári törvénykönyvben meghatározott fogalmát.
A kért közszolgáltatási szerződés kiadását 150 forintos oldalankénti díj megfizetéséhez kötötték, még az elektronikus továbbítás esetén is, ami jelentősen meghaladja a piaci árat. Kérem, részletezze, hogy pontosan miként, milyen hivatalos tarifatáblázat szerint határozták meg ezt a díjat és mellékeljék ezt a hitelesített tarifatáblázatot.
Továbbra is fenntartom a hivatkozott szerződés kiadásával kapcsolatos igényemet.

Pászkán Zsolt

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pászkán Zsolt:
Csak a(z) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei