"Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang" - hatósági engedélyek

Pászkán Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Pászkán Zsolt

Delivered

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Miskolcon megrendezésre került "Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang" rendezvénnyel kapcsolatosan az intézményük és a szervezők (beleértve az esetleges alvállalkozókat), illetve a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a polgármesteri hivatalt és a jegyzői hivatalt is beleértve) között 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben létrejött összes releváns dokumentumot (engedélykérések, engedélyek, jegyzőkönyvek, hivatalos értesítések, szakértői vélemények és hasonlók).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 5.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Hatóság BORSOD_
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment BO 13 00174 9 2017.pdf
93K Download View as HTML

Attachment 1.Kijel l s ir nti k relem rendezv nytart s 2014..pd.pdf
319K Download View as HTML

Attachment 2.K relem kieg sz t se rendezv nytart s 2014..pdf
30K Download View as HTML

Attachment 3.Kiz r si ok bejelent s nek elb r l sa rendezv ny.pdf
170K Download View as HTML

Attachment 4.Kijel l s ir nti k relem v s r enged lyez se 201.pdf
138K Download View as HTML

Attachment 5.Kiz r si ok bejelent s nek elb r l sa v s r eng.pdf
165K Download View as HTML

Attachment 6.Kijel l s ir nti k relem rendezv nytart s 2015..pd.pdf
158K Download View as HTML

Attachment 7.Kiz r si ok bejelent s nek elb r l sa rendezv ny.pdf
158K Download View as HTML

Attachment 8.Kijel l s ir nti k relem v s r enged lyez se 201.pdf
208K Download View as HTML

Attachment 9.Kiz r si ok bejelent s nek elb r l sa v s r eng.pdf
155K Download View as HTML

Attachment 10.Kijel l s ir nti k relem rendezv nytart s 2016..p.pdf
326K Download View as HTML

Attachment 11.Kiz r si ok bejelent s nek elb r l sa rendezv n.pdf
164K Download View as HTML

Attachment 12.Kijel l s ir nti k relem v s r enged lyez se 20.pdf
261K Download View as HTML

Attachment 13.Kiz r si ok bejelent s nek elb r l sa v s r en.pdf
146K Download View as HTML

Attachment 14.Kijel l s ir nti k relem rendezv nytart s 2017..p.pdf
80K Download View as HTML

Attachment 15.Kiz r si ok bejelent s nek elb r l sa rendezv n.pdf
141K Download View as HTML

Attachment 16.Kijel l s ir nti k relem v s r enged lyez se 20.pdf
170K Download View as HTML

Attachment 17.Kiz r si ok bejelent s nek vizsg lata v s r enge.pdf
124K Download View as HTML


Tisztelt Pászkán Zsolt Úr!
Mellékelten megküldöm a "Közérdekű adatigénylés teljesítése" tárgyú
BO/13/00174-9/2017. iktatási számú levelet és mellékleteit.
Tisztelettel:
Dr. Péter Adél
főosztályvezető
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
telefon: 06-46-512-956
e-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pászkán Zsolt:
Csak a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei