Behajtási engedélyek a Normafa környezetében lévő védett övezetbe

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A napokban kérésemre megküldték a Normafa környezetében lévő védett övezetbe behajtási engedéllyel rendelkező szervezeteknek névsorát. Tudomásom szerint behajtási hozzájárulás annak a gazdálkodónak vagy gazdálkodó szervezetnek adható, aki vagy amely a védett övezetben közterületen kívüli várakozóhellyel vagy közterületi kizárólagos várakozóhellyel rendelkezik. A hozzájárulás az övezetben lévő közterületen kívüli vagy közterületi kizárólagos használatú várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít. Ennek a szabályozásnak az ismeretében kérem, legyenek szívesek magyarázatot adni arra, hogy milyen indokok alapján kaptak hozzájárulást az alábbi, korábbi adatközlésükben felsorolt cégek:
1. A.B.A. ANTIK Kft. Cégjegyzékszám 10-09-022945 Adószám 11176787-1-10 Székhely 3300 Eger, Hell M. utca 16. 1. em. 4.
2. ADRITEAM 2015 Kft. Cégjegyzékszám 01-09-276522 Adószám 25305694-2-43 Székhely 1195 Budapest, Árpád utca 43. 2.
3. AQUIS Innovo Kft. Cégjegyzékszám 13-09-161624 Adószám 11763615-2-13 Székhely 2051 Biatorbágy, Tópart utca 65.
4. CARNET-INVEST ZRT. Cégjegyzékszám 01-10-042441 Adószám 10896884-2-43 Székhely 1112 Budapest, Vizsla utca 2-4
5. MS Technika Kft. Cégjegyzékszám 01-09-929152 Adószám 13985378-2-42 Székhely 1152 Budapest, Kiss Ernő utca 10.
6. PANNON PARK FOREST Kft. Cégjegyzékszám 01-09-690886 Adószám 11630979-2-43 Székhely 1221 Budapest, Anna utca 9-11.
7. PLATINIUM GROUP Kft. Cégjegyzékszám 01-09-873714 Adószám 13797131-2-41 Székhely 1054 Budapest, Szemere utca 10. 2.
8. PROSEC Kft. Cégjegyzékszám 01-09-074494 Adószám 10617308-2-43 Székhely 1112 Budapest, Sasadi út 163.
9. SHIELD PROTECTION SERVICE KFT. Cégjegyzékszám 13-09-135174 Adószám 12425606-2-13 Székhely 2100 Gödöllő, Semmelweis u. 27. 1. em. 4.
10. UNI-FLOCK Kft. Cégjegyzékszám 01-09-701478 Adószám 12746747-2-41 Székhely 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u. 18. 2. em. 5.
11. Vasuta Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-046015 Adószám 14317495-2-41 Székhely 1024 Budapest, Keleti Károly u. 43.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 1.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Nagy Edina
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment v lasz3 Behajt si enged lyek Normafa k rnyezet ben l v v dett vezetbe.pdf
53K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt dr. Nagy Edina!

Köszönettel vettem levelét. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy a levélben nem válaszoltak kérdésem lényegére, ezért megkísérlem a kérdést pontosítani és kiegészíteni abban a reményben, hogy érdemi választ kapok.
Kérem, hogy az egyes, alábbiakban felsorolt gazdálkodó szervezetekre külön-külön szíveskedjen megadni, hogy azok
a 30/2010 (VI. 4.) Főv. Önk. rendelet melyik paragrafusára hivatkozással kérték és kapták meg a behajtási hozzájárulást. Kérem, szíveskedjék azt is közölni, hogy az egyes gazdálkodó szervezetek mennyi várakozási díjat fizettek meg, illetve kaptak-e díjfizetési kedvezményt.
Kérdésem az alábbi gazdálkodó szervezetek hozzájárulására irányul:
• A.B.A. ANTIK Kft.
• ADRITEAM 2015 Kft.
• AQUIS Innovo Kft.
• CARNET-INVEST ZRT.
• MS Technika Kft.
• PANNON PARK FOREST Kft.
• PLATINIUM GROUP Kft.
• PROSEC Kft.
• SHIELD PROTECTION SERVICE KFT.
• UNI-FLOCK Kft.
• Vasuta Zrt.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Nagy Edina
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment v lasz4 Behajt si enged lyek Normafa k rnyezet ben l v v dett vezetbe.pdf
129K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei