Behajtási engedélyek a XII. ker. Jánoshegyi útra

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Budapest XII. kerület Jánoshegyi úton a kihelyezett KRESZ táblák tanúsága szerint kizárólag engedéllyel lehet gépkocsival közlekedni. Ezzel kapcsolatban kérem, szíveskedjenek az alábbi információkat részemre megküldeni:
1. Milyen szabályok szerint adnak engedélyt a gépjárművek részére a jelölt területre történő behajtásra?
2. Hol olvasható a behajtási engedélyek kiadására vonatkozó szabályozás?
3. Milyen módon ellenőrzi az Önkormányzat, hogy kizárólag az engedéllyel rendelkezők hajtanak-e be a területre?
4. Milyen szankciók érik az engedély nélkül behajtókat?
5. Hány engedélyt adtak eddig ki, és milyen céllal, illetve indokkal?
6. Rendelkezik-e behajtási engedéllyel, és ha igen, mióta a DTO 083 és a JUR 132 forgalmi rendszámú személygépkocsi?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 24.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s J noshegyi t behajt si enged ly.pdf
189K Download View as HTML


 

Tisztelt Uram!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Vörös Álmos dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment kozerd.val sipos.p janosh.pdf
427K Download View as HTML


Tisztelt Paulik Mónika!

 

Helyettesítésből kifolyólag küldöm aljegyző asszony válaszát.

 

Tisztelettel,

dr. Princz Katalin pályázati ügyintéző helyett

Vörös Álmos

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Vörös Álmos dr.!

Köszönettel vettem a tárgybani adatigénylésemre adott válaszát. A válasszal kapcsolatban kérem, hogy az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat szíveskedjék részemre megküldeni.
1. Hány esetben szankcionálta már az engedély nélkül behajtókat a Hegyvidéki Rendészet?
2. Milyen időtartamra adják ki az engedélyeket?
3. Milyen gyakorisággal vizsgálják felül a kiadott engedélyeket?
4. A Fővárosi rendelet 18. § (1) bekezdése szerint „gazdálkodói behajtási hozzájárulás - kérelemre - annak a gazdálkodónak adható, amely a védett övezet területén, közterületen kívüli várakozóhellyel vagy közterületi kizárólagos várakozóhellyel rendelkezik”. Tudomásom szerint nincs olyan gazdálkodó szervezet, mely ilyen várakozó hellyel rendelkezne. Kérem, adja meg
a. az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek nevét,
b. azt hogy ezen gazdálkodók hány gépjárműre kaptak behajtási engedélyt
c. gazdálkodónként a védett övezeten belül kizárólagosan a rendelkezésünkre álló várakozó helyek pontos megjelölését, beleértve a várakozó hely birtoklásáért a gazdálkodó által fizetett térítés mértékét.
5. A Fővárosi rendelet 24. § rendelkezései szerint a Normafa környezetében lévő védett övezetre kiadott behajtási engedélyek éves díja személygépkocsi, illetve kisteherautó esetében 525.000,- Ft, nagyobb tehergépjárművek esetében ennek két-, illetve háromszorosa. Ezt az összeget mind a 349 db engedélyes megfizette?
6. Felhívom szíves figyelmét arra, hogy adatigénylésem 6. pontjára még nem kaptam választ, ezért azt változatlanul várom.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2016. október 24-én több kérdésben kértem információkat a XII. ker. Jánoshegyi útra kiadott behajtási engedélyekkel kapcsolatban. A kérdések egy részére választ kaptam, de a november 19-én küldött kiegészítésre még nem. A biztonság kedvéért az alábbiakban ismételten megküldöm a november 19-i kiegészítő kérdéseimet annak érdekében, hogy azokra választ kapjak.
„Köszönettel vettem a tárgybani adatigénylésemre adott válaszát. A válasszal kapcsolatban kérem, hogy az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat szíveskedjék részemre megküldeni.
1. Hány esetben szankcionálta már az engedély nélkül behajtókat a Hegyvidéki Rendészet?
2. Milyen időtartamra adják ki az engedélyeket?
3. Milyen gyakorisággal vizsgálják felül a kiadott engedélyeket?
4. A Fővárosi rendelet 18. § (1) bekezdése szerint „gazdálkodói behajtási hozzájárulás - kérelemre - annak a gazdálkodónak adható, amely a védett övezet területén, közterületen kívüli várakozóhellyel vagy közterületi kizárólagos várakozóhellyel rendelkezik”. Tudomásom szerint nincs olyan gazdálkodó szervezet, mely ilyen várakozó hellyel rendelkezne. Kérem, adja meg
a. az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek nevét,
b. azt hogy ezen gazdálkodók hány gépjárműre kaptak behajtási engedélyt
c. gazdálkodónként a védett övezeten belül kizárólagosan a rendelkezésünkre álló várakozó helyek pontos megjelölését, beleértve a várakozó hely birtoklásáért a gazdálkodó által fizetett térítés mértékét.
5. A Fővárosi rendelet 24. § rendelkezései szerint a Normafa környezetében lévő védett övezetre kiadott behajtási engedélyek éves díja személygépkocsi, illetve kisteherautó esetében 525.000,- Ft, nagyobb tehergépjárművek esetében ennek két-, illetve háromszorosa. Ezt az összeget mind a 349 db engedélyes megfizette?
6. Adatigénylésem 6. pontjában két konkrét forgalmi rendszámú gépjármű behajtási engedélye iránt érdeklődtem, de erre még nem kaptam választ, ezért azt változatlanul várom.”

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 19.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Vörös Álmos dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment kozerd sipos.p janoshegyi beh.pdf
701K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter!

 

 

 

Helyettesítésből kifolyólag küldöm aljegyző asszony válaszát.

 

 

 

Tisztelettel,

 

dr. Princz Katalin pályázati ügyintéző helyett

 

Vörös Álmos

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Vörös Álmos dr.!

Hivatkozva a Normafa környezetében kijelölt védett övezettel kapcsolatos kelt 2017. január 20-án kelt levelére, melyben kérdéseim pontosítását kérte, adatigénylésemet az alábbiakkal egészítem ki, illetve pontosítom.
1. 2015. és 2016. években hány esetben szankcionálta az engedély nélkül a Normafa környezetében kijelölt védett övezetbe behajtókat a Hegyvidéki Rendészet?
2. A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest XII. kerületi várakozási és védett övezetekről, a várakozási hozzájárulásokról szóló 14/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletének 7. § (1) bekezdése szerint a védett övezetbe behajtásra, valamint behajtásra és várakozásra jogosító
a. lakossági behajtási hozzájárulás (Főv.r. 16. §),
b. a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás (Főv.r. 17. §),
c. gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás (Főv.r. 19. §), és
d. egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás (Főv.r. 20. §)
adható ki. Kérem, hogy hozzájárulás-típusonként adja meg, hogy 2016-ban hány ilyen hozzájárulást adtak ki, és 2017. február 1. napján hány hozzájárulás volt érvényben.
3. A 2. kérdésben felsorolt hozzájárulás-típusokat milyen érvényességi időtartamra adják ki?
4. A Fővárosi rendelet 19. § (1) bekezdése szerint „gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás - kérelemre - annak a gazdálkodónak adható, amely a védett övezet területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik”. Kérem, adja meg
a. az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek nevét,
b. azt hogy ezen gazdálkodók hány gépjárműre kaptak behajtási engedélyt
5. Adatigénylésem 6. pontjában két konkrét forgalmi rendszámú gépjármű behajtási engedélye iránt érdeklődtem. Álláspontom szerint a kérdésre a személyes adatok sérelme nélkül is választ lehet adni, hiszen a kérdés kizárólag arra vonatkozott, hogy a megjelölt forgalmi rendszámokkal rendelkező járművek, melyek ténylegesen behajtottak a védett övezetbe, rendelkeznek-e az önkormányzat által kiadott hozzájárulással. Ezért ismételten kérem, hogy tájékoztassanak arról, hogy a DTO 083, a JUR 141 és a JUR 132 forgalmi rendszámú személygépkocsik rendelkeznek-e, illetve 2016-ban rendelkeztek-e behajtási hozzájárulással. Amennyiben kérdésemre változatlanul megtagadják a választ, kénytelen leszek az Adatvédelmi Hatósághoz fordulni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s J noshegyi t behajt si enged ly.pdf
289K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224 5900 / 5927 mellék
Mobil: (+36 70)  977 7905
e-mail: [1][email address]
[2]www.hegyvidek.hu

[3]cid:image001.jpg@01CFFE8E.8C115130

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Princz Katalin dr.!

Hivatkozva a Normafa környezetében kijelölt védett övezettel kapcsolatos kelt 2017. február 23-án kelt levelére, megköszönve részleges válaszát, felhívom szíves figyelmét arra, hogy 2. kérdésre nem adott választ. A kérdés a következőképpen hangzott:
A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest XII. kerületi várakozási és védett övezetekről, a várakozási hozzájárulásokról szóló 14/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletének 7. § (1) bekezdése szerint a védett övezetbe behajtásra, valamint behajtásra és várakozásra jogosító
a. lakossági behajtási hozzájárulás (Főv.r. 16. §),
b. a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás (Főv.r. 17. §),
c. gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás (Főv.r. 19. §), és
d. egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás (Főv.r. 20. §)
adható ki. Kérem, hogy hozzájárulás-típusonként adja meg, hogy 2016-ban hány ilyen hozzájárulást adtak ki, és 2017. február 1. napján hány hozzájárulás volt érvényben.

A 4. kérdés pontosításával kapcsolatos igényét nem teljesen értem. A kérdés kizárólag a Fővárosi rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulásokra vonatkozott, mely - kérelemre – „annak a gazdálkodónak adható, amely a védett övezet területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik”. Kértem, adja meg
• az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek nevét, és
• azt hogy ezen gazdálkodók hány gépjárműre kaptak behajtási engedélyt

Tekintettel arra, hogy a konkrét forgalmi rendszámú gépkocsik engedélyére vonatkozó kérdésemre ismét megtagadták a választ, legnagyobb sajnálatomra megint kénytelen leszek az Adatvédelmi Hatósághoz fordulni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s behjat si enged ly.pdf
182K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224 5900 / 5927 mellék
Mobil: (+36 70)  977 7905
e-mail: [1][email address]
[2]www.hegyvidek.hu

[3]cid:image001.jpg@01CFFE8E.8C115130

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s J noshegyi t behajt si enged ly.pdf
223K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224 5900 / 5927 mellék
Mobil: (+36 70)  977 7905
e-mail: [1][email address]
[2]www.hegyvidek.hu

[3]cid:image001.jpg@01CFFE8E.8C115130

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Princz Katalin dr.!

Köszönettel vettem szíves válaszukat, melyből sajnálatosan hiányzik néhány, általam kért adat. Nem kaptam választ arra, hogy jelenleg hány behajtási engedély van érvényben a Normafa környéki védett övezetben, valamint továbbra sem küldték meg az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek nevét, és azt, hogy ezen gazdálkodók hány gépjárműre kaptak behajtási engedélyt. Ugyancsak várom válaszukat arra, hogy rendelkeznek-e engedéllyel az általam megjelölt forgalmi rendszámú gépkocsik. Elutasító magatartásuk miatt ez utóbbi kérdések vonatkozásában a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordultam.
A fenteket kiegészítve kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy az engedéllyel rendelkezők megfizették-e a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 25. §-ban előírt várakozási díjat és ezekből az Önkormányzatnak mennyi bevétele származott 2016. évben.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Princz Katalin dr.!

Hivatkozva a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság állásfoglalására NAIH/2017/1831/2/V sz. állásfoglalására kérem, küldjék meg az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek nevét, és azt, hogy ezen gazdálkodók hány gépjárműre kaptak behajtási engedélyt.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Vörös Álmos dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment kozerd valasz erdelyi.k 170411.pdf
234K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Helyettesítés okán mellékelve küldöm Aljegyző Asszony válaszlevelét.

 

Tisztelettel,

Vörös Álmos

 

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Vörös Álmos dr.!

A mai napon az én általam benyújtott adatigénylésre egy másik adatigénylőnek szóló választ küldtek meg nekem. Kérem, szíveskedjenek a választ a megfelelő címzettnek is megküldeni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Vörös Álmos dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter Úr!

Elnézést, Önnek tévesen küldtem meg a levelet, ugyanakkor egyidejűleg a tényleges címzettnek is megérkezett az email!

Köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet!

Üdvözlettel,
Vörös Álmos

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Korábbi adatigénylésemmel kapcsolatosan 2017. április 10-én fordultam Önökhöz az alábbi adatigényléssel: "Hivatkozva a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság állásfoglalására NAIH/2017/1831/2/V sz. állásfoglalására kérem, küldjék meg a Normafa környezetében lévő védett övezetbe behajtási és várakozási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek nevét, és azt, hogy ezen gazdálkodók hány gépjárműre kaptak behajtási engedélyt."
Adatigénylésemre a mai napig nem érkezett válasz. Kérem, amennyiben el kívánják kerülni azt a csúfságot, hogy adatigénylésemnek jogi úton kelljen érvényt szereznem, haladéktalanul küldjék meg a kért információkat.

Kelt: 2017. május 17.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Natasa dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
19K Download


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

Lenti levelében hivatkozott 2017. április 10-i e-mailjét nem kaptuk meg,
így kérem, hogy legyen szíves továbbítani az eredeti levelet  részünkre.

 

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Kocsis Natasa

irodavezető-helyettes

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5230, (+36 70) 935-7325

e-mail: [1][email address]

 

[2]Leírás: Leírás: cid:image001.png@01D23FFC.3D7D3550

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Kocsis Natasa dr.!

Hivatkozva a Normafa környezetében kialakított védett övezetre kiadott behajtási-várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatos adatigénylésemre, az alábbi kérdésekre várom még szíves válaszukat:
1. Hivatkozva a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság állásfoglalására NAIH/2017/1831/2/V sz. állásfoglalására kérem, küldjék meg az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek nevét, és azt, hogy ezen gazdálkodók hány gépjárműre kaptak behajtási engedélyt.
2. Szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy az engedéllyel rendelkezők megfizették-e a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 25. §-ban előírt várakozási díjat és ezekből az Önkormányzatnak mennyi bevétele származott 2016. évben.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Natasa dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter Úr!

Kérem legyen szíves részünkre megküldeni a lenti közérdekű adatigénylésében hivatkozott NAIH/2017/1831/2/V sz. állásfoglalást.

Tisztelettel:

dr. Kocsis Natasa
irodavezető-helyettes

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/5230, (+36 70) 935-7325
e-mail: [email address]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Kocsis Natasa dr.!

Kérem, legyen szíves megadni azt az e-mail címet, ahova a kért dokumentumot küldeni tudom.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Natasa dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter Úr!

Kérem, hogy a dokumentumot az én jelen e-mail címemre legyen szíves megküldeni.

Tisztelettel:

dr. Kocsis Natasa
irodavezető-helyettes

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/5230, (+36 70) 935-7325
e-mail: [email address]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Natasa dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
19K Download

Attachment V lasz K z rdek adatig nyl s J noshegyi t behajt si enged ly.pdf
32K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldöm Aljegyző Asszony válaszát.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

 

dr. Kocsis Natasa

irodavezető-helyettes

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5230, (+36 70) 935-7325

e-mail: [1][email address]

 

[2]Leírás: cid:image001.png@01D23FFC.3D7D3550

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Kocsis Natasa dr.!

Az Aljegyző asszony legutóbbi levelében foglaltak ellentétben állnak korábbi válaszaikkal, valamint a jogszabályokkal és tényekkel:
1. Az Aljegyző asszony 2016. november 14-én kelt válaszában arról tájékoztatott, hogy a védett övezetre 349 db behajtási engedélyt adtak ki. 2017. március 28-án küldött válaszából úgy tűnik, hogy ez az adat a kiadott behajtási-várakozási engedélyek száma.
2. 14/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a védett övezetbe behajtásra, valamint behajtásra és várakozásra jogosító gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást az Önkormányzat jegyzője adja ki.
3. Birtokomban van a JUA-290 forgalmi rendszámú személygépkocsira 2016. június 14-én kiállított, Pokorni Zoltán polgármester által kiadott, G208/2016 számú gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás elektronikus másolata.

A fentiek alapján tisztelettel ismételten kérem, hogy küldjék meg részemre az alábbi információkat:
1. 2016-ban az Önkormányzat hány behajtási-várakozási engedélyt adott ki? Kérem azt is, hogy küldjék meg az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek nevét, és azt, hogy ezen gazdálkodók hány gépjárműre kaptak behajtási engedélyt. Szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy az engedéllyel rendelkezők megfizették-e a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 25. §-ban előírt várakozási díjat és ezekből az Önkormányzatnak mennyi bevétele származott 2016. évben.
2. 2017-ben az Önkormányzat hány behajtási, illetve behajtási-várakozási engedélyt adott ki? Kérem azt is, hogy küldjék meg az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek nevét, és azt, hogy ezen gazdálkodók hány gépjárműre kaptak behajtási engedélyt. Szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy az engedéllyel rendelkezők megfizették-e a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 25. §-ban előírt várakozási díjat és ezekből az Önkormányzatnak mennyi bevétele származott 2017. évben, illetve hány esetben, mely gazdálkodók kérelmére és milyen indoklással mérsékelte a Jegyző a várakozási díjat az Önkormányzati rendelet 7/A §.(2) bekezdése alapján.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Natasa dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
19K Download

Attachment V lasz K z rdek adatig nyl s Behajt si enged lyek a XII.ker.J noshegyi tra.pdf
25K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Kocsis Natasa

irodavezető-helyettes

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5230, (+36 70) 935-7325

e-mail: [1][email address]

 

[2]Leírás: cid:image001.png@01D23FFC.3D7D3550

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Natasa dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
19K Download

Attachment V lasz K z rdek adatig nyl s Behajt si enged lyek a XII.ker.J noshegyi tra SP.pdf
51K Download View as HTML

Attachment T bl zat.pdf
33K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldöm Aljegyző Asszony válaszát és
válasza mellékletét.

 

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Kocsis Natasa

irodavezető-helyettes

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5230, (+36 70) 935-7325

e-mail: [1][email address]

 

[2]Leírás: cid:image001.png@01D23FFC.3D7D3550

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Kocsis Natasa dr.!

Köszönettel vettem válaszukat. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy nem kaptam elfogadható magyarázatot az előző levelemben foglalt konkrét behajtási engedéllyel (a JUA-290 forgalmi rendszámú személygépkocsira 2016. június 14-én kiállított, Pokorni Zoltán polgármester által kiadott, G208/2016 számú gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás) kapcsolatban. Kérem, válaszát ezzel kapcsolatosan szíveskedjék kiegészíteni. Amennyiben szükséges, az engedély birtokomban lévő elektronikus másolatát megküldöm az Ön által megadott e-mail címre, mert sajnos ezen a felületen nem tudok fájlokat csatolni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Natasa dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatom, hogy 2017.07.10-től 14-ig szabadságon vagyok. Sürgős ügyben
keresse kollegáimat az 5303-as, vagy az 5137-es mellékszámokon, vagy
üzenetet az [email address] e-mail címre írhat.

Közérdekű adatigénylés ügyben e-mail az [email address] e-mail
címre küldhető.

Üdvözlettel:

Kocsis Natasa

 

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Natasa dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
19K Download

Attachment v lasz K z rdek adatig nyl s Behajt si enged lyek a XII.ker.J noshegyi tra.pdf
41K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldöm Aljegyző Asszony válaszát.

 

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Kocsis Natasa

irodavezető-helyettes

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5230, (+36 70) 935-7325

e-mail: [1][email address]

 

[2]Leírás: cid:image001.png@01D23FFC.3D7D3550

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Kocsis Natasa dr.!

A témában eddig nekem küldött válaszaik súlyos ellentmondásokkal terhesek.
Az Aljegyző asszony 2016. november 14-én kelt válaszában arról tájékoztatott, hogy a védett övezetre 349 db behajtási engedélyt adtak ki. 2017. március 28-án küldött válaszából úgy tűnik, hogy ez az adat a kiadott behajtási-várakozási engedélyek száma.
Adatigénylésemre a Fővárosi Főjegyző asszony arról tájékoztatott, hogy 2016-ban 65, 2017-ben 21 db behajtási hozzájárulást adtak ki a Normafa védett övezetre. A Főváros határidőre, az adatigénylésnek megfelelően megküldte az engedélyes gazdálkodó szervezetek nevét és a kiadott engedélyek számát szervezetenként.
Az egyszerű kérdés, amire válaszukat várom, a következő: adott-e ki a Hegyvidéki Önkormányzat behajtási, illetve behajtási és várakozási hozzájárulásokat 2016-ban és 2017-ben az áprilisi fővárosi rendelet-módosítást megelőző időszakban. (Az előző levelemben konkrét forgalmi rendszámmal megjelölt hozzájárulásnak ebből a szempontból csak annyi a jelentősége, hogy az engedély azt a látszatot kelti, hogy a kerület adott ki ilyen engedélyeket, vagy valakik ilyeneket hamisítottak.) Amennyiben a Hegyvidéki Önkormányzat adott ki ilyen hozzájárulásokat, akkor kérem, hogy a kiadott hozzájárulások tekintetében teljesítsék érdemben korábbi adatigénylésemet. Ha a Hegyvidéki Önkormányzat nem adott ki ilyen engedélyeket, kérem, legyenek szívesek tisztázni a kerületi és a fővárosi adatszolgáltatás közötti ellentmondást.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: JEGYZO
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment SBubi117081011190.pdf
22K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter úr!

 

Aljegyző asszony megbízásából csatoltan megküldöm a tárgyban jelzett
ügyben kiadmányozott levelet.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

[1]www.hegyvidek.hu

 

[2]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Natasa dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
19K Download

Attachment v lasz J noshegyi t behajt si enged lyek.pdf
181K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

Adatigénylésére szíves tájékoztatásul mellékelten megküldöm Aljegyző
Asszony levelét.

 

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Kocsis Natasa

irodavezető-helyettes

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5230, (+36 70) 935-7325

e-mail: [1][email address]

 

[2]Leírás: cid:image001.png@01D23FFC.3D7D3550

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Kocsis Natasa dr.!

Köszönettel vettem válaszát. Őszinte érdeklődéssel várom, mit derítenek ki.. Kérem, amint lehet, tájékoztassanak a vizsgálat eredményéről.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Natasa dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter Úr!

Válaszát az Aljegyző Asszonyhoz továbbítottam.

Tisztelettel:

dr. Kocsis Natasa
irodavezető-helyettes

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/5230, (+36 70) 935-7325
e-mail: [email address]


Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Kocsis Natasa dr.!

A behajtási engedélyekkel kapcsolatos adatigénylésemre adott, 2017. augusztus 24-én kelt válaszában Aljegyző asszony jelezte, hogy az általam felvetetett kérdések tisztázására vizsgálat indul. Kérem szíves tájékoztatását, hogy befejeződött-e a vizsgálat, és ha igen, milyen eredménnyel zárult.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Natasa dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatom, hogy 2017.10.30-től 11. 02-ig szabadságon vagyok. Sürgős
ügyben keresse kollegáimat az 5303-as, vagy az 5137-es mellékszámokon,
vagy üzenetet az [email address] e-mail címre írhat.

Üdvözlettel:

Kocsis Natasa

 

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Nagy Edina
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment Behajt si enged lyek.pdf
40K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt dr. Nagy Edina!

Köszönettel vettem válaszát, mellyel kapcsolatban az alábbi kérdések megválaszolását kérem:
1. A vizsgálat során megállapítást nyert-e, hogy a Budapest XII. Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megfelelő jogkör nélkül bocsátott ki behajtási engedélyeket a Normafa védett övezetbe?
2. Hány darab engedélyt adtak ki a megfelelő jogkör nélkül?
3. A megfelelő jogkör nélkül kibocsátott engedélyekért az engedélyek jogosultjai milyen hatóságnak fizettek térítést és milyen összegben?
4. A vizsgálat során találtak-e még „érvényes” (le nem járt) engedélyeket?
5. A vizsgálat eredményeként megállapították-e az ügyintézők, illetve az aláírók személyes felelősségét?

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Nagy Edina
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment v lasz2 J noshegyi t behajt si enged lyek.pdf
52K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei