Bejelentésekkel kapcsolatos eljárási szabályok

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Számvevőszék részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Állami Számvevőszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzata 44. § (3) bekezdésében említett a bejelentésekkel kapcsolatos részletes eljárási szabályokat tartalmazó szabályzatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 3.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét az alábbi adatokkal iktattuk:

Tárgy:         Közérdekűadat igénylés - Bejelentésekkel kapcsolatos
eljárási szabályok
Érkezett:     2014.07.03 13:39
Érk. szám: 46155/2014

Amennyiben az adatokkal kapcsolatban észrevétele van, kérem jelezze, hogy
az egyeztetést elvégezhessük.

Tisztelettel:
Állami Számvevőszék

2014.07.03 13:41

Dear Sender,
Your message has reached the State Audit Office of Hungary and has been
registered as follows:
Subject: Közérdekűadat igénylés - Bejelentésekkel kapcsolatos eljárási
szabályok
Date and time of receipt: 2014.07.03 13:41
Receipt number: 46155/2014
Should you have any remarks or amendments to the above data, please let us
know.
Kind regards,
State Audit Office of Hungary

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

Állami Számvevőszék                   
Elnöki titkárság és igazgatási osztály                   

Ikt. szám: ETIO-0471-003/2014.                
       
Kocsis Csaba 
[FOI #2771 email] 
       

Tisztelt Kocsis Csaba Úr  

Köszönettel kézhez vettük 2014. július 3-án az Állami Számvevőszékhez
érkezett közérdekűadat-igénylését, amelyben az Állami Számvevőszék
Szervezeti és Működési Szabályzata 44. § (3) bekezdésében meghatározott,
bejelentésekkel kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazó részletes
szabályzat megküldését kezdeményezi. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról^ szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a
panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás rendjéről
szóló 1/2014. számú Elnöki intézkedést az Állami Számvevőszék honlapján
([1]http://www.asz.hu) az alábbi linken érheti el:
[2]http://www.asz.hu/jogi-dokumentumok/a-pa...

Kérem válaszom szíves tudomásulvételét. 

Budapest, 2014.07.17.    

Tisztelettel,                    

Dr. Dávid Sándor s.k.    
osztályvezető 

References

Visible links
1. http://www.asz.hu/
2. http://www.asz.hu/jogi-dokumentumok/a-pa...

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Állami Számvevőszék!
Tisztelt Dr. Dávid Sándor osztályvezető úr!

Az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzata 44. § (3) bekezdésében meghatározott,bejelentésekkel kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozó kérésemre adott válaszát köszönöm!

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét az alábbi adatokkal iktattuk:

Tárgy:         Re: Válasz Kocsis Csabának [ikt.sz.: ETIO-0471-003/2014]
Érkezett:     2014.07.17 16:57
Érk. szám: 49794/2014

Amennyiben az adatokkal kapcsolatban észrevétele van, kérem jelezze, hogy
az egyeztetést elvégezhessük.

Tisztelettel:
Állami Számvevőszék

2014.07.17 16:57

Dear Sender,
Your message has reached the State Audit Office of Hungary and has been
registered as follows:
Subject: Re: Válasz Kocsis Csabának [ikt.sz.: ETIO-0471-003/2014]
Date and time of receipt: 2014.07.17 16:57
Receipt number: 49794/2014
Should you have any remarks or amendments to the above data, please let us
know.
Kind regards,
State Audit Office of Hungary

Hivatkozása ide

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Állami Számvevőszék munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei