Békés mérlegjelentés 2014

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2014. év első, második és harmadik negyedév mérlegjelentését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 3.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Békés Titkárság
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság


Attachment Kozerdeku adatigeny valasz Bekes 1.doc
11 Download View as HTML


Tisztelettel:
Szűcs Csaba tű. százados
hivatalvezető

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Békés Titkárság!

A mérlegjelentés közzétételére törvény kötelezi az igazgatóságot. Ezen jogszabálynak határidőben - egyedüli katasztrófavédelmi igazgatóságként - nem tettek eleget. Kérném soron kívül intézkedni a törvénysértő állapot megszüntetéséről, és a közérdekűadat-igénylésem teljesítéséről.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Békés Titkárság
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság


Attachment Kozerdeku adatigeny valasz Bekes 2.doc
11 Download View as HTML


Tisztelettel: Szűcs Csaba tű. százados

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei