Belső ellenőrzési jelentés

Medvegy Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szegedi Tudományegyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Medvegy Gábor

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az 5/2015. számú, "Találmány felhasználása" tárgyban folytatott soron kívüli belső ellenőrzés megállapításait tartalmazó dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 16.

Üdvözlettel:

Medvegy Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató
Szegedi Tudományegyetem


Attachment Medvegy G bor megkeres sre v lasz.pdf
273K Download View as HTML


Tisztelt Medvegy Gábor!

 

 

Hivatkozással alábbi megkeresésére, mellékelten megküldöm a Szegedi
Tudományegyetem válaszát.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

Fax: +36-62/546-359

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Medvegy Gábor

Tisztelt Dr. Dömötör Máté!

Köszönöm válaszát. Kérem, tájékoztassanak, milyen határidővel kell lezárulniuk a folyamatban lévő intézkedéseknek, illetve létezik-e már az ügyben ténymegállapítás.

Üdvözlettel:

Medvegy Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Rákosi Bernadett
Szegedi Tudományegyetem

És ez kiment már?

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató
Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Medvegy Gábor Úr!

 

Az alábbi kérdésére tisztelettel tájékoztatom, hogy a belső vizsgálatok
határideje a vizsgálattal érintett ügy jellegétől, súlyától függ. Ezen
vizsgálati határidőt az előbbi szempontok alapján a  Belső Ellenőrzési
Osztály határozza meg, kancellári jóváhagyással.

Jelen ügy esetében – annak összetettsége miatt – kiegészítő vizsgálatok
kerültek elrendelésre, és azok megállapításait követően tud Rektor Úr
szükség esetén vezetői döntést (intézkedést) hozni.

 

Türelmét megköszönve, tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

Fax: +36-62/546-359

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Medvegy Gábor

Delivered

Tisztelt SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató!

Értesülésem szerint a vizsgálat lezárult, ezért ezúton újból benyújtom korábbi közérdekűadat-igénylésem. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az 5/2015. számú, "Találmány felhasználása" tárgyban folytatott soron kívüli belső ellenőrzés megállapításait tartalmazó dokumentumot.

Üdvözlettel:

Medvegy Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató
Szegedi Tudományegyetem


Attachment Tal lm ny felhaszn l sa 05 2015.pdf
389K Download View as HTML


Tisztelt Medvegy Gábor!

 

Hivatkozással alábbi levelére, mellékelten megküldöm a kért dokumentumot.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

Fax: +36-62/546-359

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Medvegy Gábor:
Csak a(z) Szegedi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Biztonsági kamerák

A(z) Szegedi Tudományegyetem részére Tóth Mónika által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei