Belváros

Farkas Virág küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fejér Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Farkas Virág

Tisztelt Fejér Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy mennyibe került Székesfehérvár belvárosának felújítása, és milyen forrásokból valósították meg a projektet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 4.

Üdvözlettel:

Farkas Ágnes Virág

Hivatkozása ide

Feladó: Kolozsi Gábor, dr.
Fejér Megyei Kormányhivatal


Attachment 20131112125041419.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Hölgyem!

 

Dr. Molnár Tibor osztályvezető úr megbízásából mellékelten megküldöm a
Fejér Megyei Kormányhivatalhoz 2013. november 4-én elektronikusan
megküldött levelére adott válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Kolozsi Gábor

Jogi és Perképviseleti ügyintéző

Fejér Megyei Kormányhivatal

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Krupla Ágnes

 

Tisztelt Farkas Ágnes Virág,

 

Kérésének megfelelően ezúton tájékoztatom Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata által megvalósított „Belváros rehabilitációjának folytatása”
című projekttel kapcsolatban.

 

Székesfehérvár MJV Önkormányzata 1.787.180.464 forint vissza nem térítendő
támogatást nyert a „Belváros rehabilitációjának folytatása” című,
KDOP-3.1.1/D-2009-0005 azonosítószámú kiemelt projekt megvalósítására.  A
projekt teljes költségvetése 2.182.485.968 forint, mely tartalmazta a
támogatási összegen felüli 18% önkormányzati önerőt is (395 millió
forint). Az Önkormányzat a projektet konzorciumi partnerekkel
együttműködve valósította meg. Az Alba-Korzó Kft., mint konzorciumi tag
által működtetett vendéglátó-ipari egység külső portálja került
felújításra; a Belvárosi Kereskedő Egyesülete, mint konzorciumi tag,
különböző belvárosi programok lebonyolításával növelte a lakosság
bevonását, szerepvállalását a fejlesztésben, valamint népszerűsítette az
Ősfehérvár programot.

A projekt időtartama: 2010. november 10. – 2013. november 11.

A projekt egyik fő eleme a Hiemer-Font-Caraffa épülettömb III. ütemének
rekonstrukciója, ezen belül étterem, rendezvényterem és a Babamúzeum
kialakítása volt, mely 935 millió Ft-ból valósult meg.

A másik fő elem a Fő utca rekonstrukciója, szökőkutak építése,
díszvilágítás volt, mely beruházás összköltsége 888.596.750 Ft.

 

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában, valamint
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának saját forrásából került
finanszírozásra.

 

Üdvözlettel:

 

Krupla Ágnes

projektmenedzser

 

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehévár, Piac tér 4.

Tel.:  22/511-322

Mobil: 06-70/331-8142

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Farkas Virág:
Csak a(z) Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

belváros

A(z) Fejér Megyei Önkormányzat részére Farkas Virág által

Mal Zrt engedélyei

A(z) Fejér Megyei Kormányhivatal részére Simon Gergely által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei