Belvárosi kerékpárhálózattal kapcsolatos szakmai egyeztetések

Nagy Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Nagy Tamás

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, a belvárosi kerékpárhálózat kivitelezésének megkezdése előtti szakmai egyeztetések
a) pontos időpontját,
b) a résztvevő szakmai szervezetek listáját,
c) a készült jegyzőkönyveket (amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, úgy az adott megbeszélés rövid összefoglalóját).

Kérsemet a SMJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos honlapján megjelent "Megkezdődött a belvárosi kerékpárhálózat kivitelezése" című tájékoztató közleményre (http://www.sopron.hu/Sopron/portal/front... alapozom, mely szerint "az elmúlt időszakban szakmai egyeztetéseket és lakossági fórumot is tartott a soproni önkormányzat a belvárosi kerékpárhálózat kialakításáról".

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. szeptember 14.

Üdvözlettel:

Nagy Tamás

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Nagy Úr!

Feltett kérdéseire az alábbiak szerint küldöm válaszomat:

Belvárosi kerékpárhálózat kivitelezésének megkezdése előtti szakmai
egyeztetések
pontos időpontja, résztvevő szakmai szervezetek:
2013. június 7. 17 óra, a résztvevők: a Tervező, a Bringázz Sopron, a
Wilfing Áron egyesület, az Ökopartner, a Civilek képviselője, valamint a
polgármesteri hivatal illetékes ügyintézői

2013. június 25. 18. óra lakossági fórum:
[1]http://w3.szuper.info.hu/szuper-info/ujs...

A 2013. június 7-ei egyeztetés emlékeztetője:

Kuslics Balázs: Köszönjük, hogy elfogadták a meghívást. Az önkormányzat
fontosnak tartja, hogy jelentős beruházások esetében mindig kikérje a
szakmai szervezetek, illetve a lakosság véleményét.

Kerekes Attila: Kerékpárút kialakításáról van szó. Ez nem építést, hanem
felfestést jelent. Mindez nem befolyásolja a Várkerület beruházást,
illeszkedik hozzá.

Tervező: Ismertetem az egyes szakaszokat. Munkamódszernek azt
választottuk, hogy megbeszéljük a felmerülő kérdéseket és csak utána
megyünk tovább a következőre.

Első szakasz (Vasútállomás – Mátyás király utca)

Bringázz Sopron: Filozófiánk: Közlekedésbe integráltan kell kerékpározni,
nem a járdán a gyalogosok között. A járda a gyalogosoké! Mi hálózatban
gondolkodunk, nem értjük, hogy miért nincs összekötve az eleje és a vége?
Fő szabály, hogy ahol kerékpáros felfestés van, ott kötelező azt
használni. Az Állomás utcából miért nem hozzuk ki a közútra és kötjük
össze a Mátyás király utcaival? Miért a gyalogoslámpához igazítjuk a
kerékpárosokat, miért nem az autólámpához? Ez így balesetveszélyes. Létező
műszaki megoldásokat használva.

Kerekes Attila: Több ilyen kereszteződés van, ez nem jelent külön
balesetveszélyt. Minden kereszteződésben figyelni kell az autósoknak a
kerékpárosokra és fordítva.

Mátyás Király u. – Széchenyi tér kereszteződés:

Wilfing Áron egyesület: Más megoldást javasolunk. A kerékpárnyomot be
kellene hozni középre is, a kettőt párhuzamosan kellene megjeleníteni.

Nem egészen értjük a megoldásokat, mert most az autóúton nyugodtan tudunk
közlekedni, de ha fel lesz festve, akkor csökkennek a lehetőségeink, azt
kell használni. Álláspontunk, hogy minden olyan helyzet, ahol a
kerékpárút/sáv keresztezi a közúti forgalmat, az balesetveszélyt jelent.
Kerékpársáv szélességének az 1.80-at javasoljuk szemben a mostani
1.50-nel.

Lámpás kereszteződéseknél a Bringázz Sopron kéri az előretolt
biciklifelállót. A Széchenyi tér Posta felőli oldalára kerékpáros
infrastruktúrát kér a Bringázz Sopron.

Bringázz Sopron: Erzsébet utcában legyen a másik oldalon az út, a
menetirány szerinti jobboldali átvezetés javasolt. Nem szabad kétszer
feleslegesen keresztezni egy egyirányú utat. Balesetveszélyes! Járdán nem
kerékpározunk, mivel a gyalogos és a kerékpáros között nagyobb a
sebességkülönbség, mint a kerékpáros és a forgalomban közlekedő gépjármű
között. Forgalomba integrálni a kerékpárost, ugyanazt kérjük, mint a
Mátyás király utcába.
Állomás utca: a Bringázz Sopron feleslegesnek érzi a járdára való
felfestést.

2013. június 25. 18. óra lakossági fórum emlékeztetője (releváns rész):
Kerekes Attila városi főmérnök ismertette a belvárosi kerékpárhálózat
terveit. Az előadást követően elhangzott jelentősebb lakossági kérdések,
észrevételek:

-        Fontos lenne tisztázni, hogy kerékpár utakról, sávokról,
nyomsávról, osztott útvonalról beszélünk-e pontosan? Válasz: döntően
kerékpársávokról, ott ahol ez nem lehetséges, ott pedig kerékpáros
nyomokról beszélünk.

-        Hárs Olivér szerint, a kerékpárutaknak is vezetniük kell
valahová, senki sem szeret körbe-körbe menni a Várkerületen. Válasz: a
kialakítandó útvonal segítség a kerékpárosoknak, de természetesen másfelé
is lehet kerékpározni.

-        Miért kell rákényszeríteni a bicikliseket, hogy ezt az útvonalat
használják? Válasz: a kerékpár is egy közlekedési eszköz, figyelemmel kell
lenni másokra, nem lehet össze-vissza kerékpározni.  A mostani terv össze
van kötve a Deák téri kerékpárúttal, a városközpont felé a Mátyás király
utcán, míg a vasútállomás felé az Erzsébet utcán lehet közlekedni.

-        Nagy Tamás kerékpáros kérdezte, hogy miért kell a zebrán áttolni
a kerékpárt, miért nem mehetnek az autósávok mellett? Szerinte ez
hátráltatja a kerékpárosokat. Válasz: tekintettel kell lenni a fiatalabb,
illetve az idősebb biciklizőkre is, csakúgy, mint más közlekedőre. Nem
olyan a közlekedési kultúra, hogy a kerékpárosokat be lehetne engedni az
autók elé.

-        Miért számol a terv a Rákóczi utcából kijövő kerékpárnyommal. Ez
balesetveszélyes, nagy forgalomnál sokat kell várni, hogy ki lehessen
fordulni. Válasz: most is lehet itt kerékpárral közlekedni, ez később sem
fog változni, „csak” felfestés figyelmezteti majd az autósokat a
kerékpárosok jelenlétére.

-        Miért csak egy-egy utcában mehetnek   szemben a kerékpárosok a
forgalommal? Sokkal többet is ki lehetne alakítani, pl.
Pejacsevich-közben, Hátsókapu utcában. Felszólalók válasza: így is sok
kerékpáros közlekedik felelőtlenül, ez sok balesetforrást hordoz magában.

-        Mi akadályozza meg a kerékpárosokat abban, hogy ezt követően ne a
járdán közlekedjenek? Válasz: aki jogszabálykövető, az eddig sem
közlekedett a járdán. Ezt követően is lesznek, akik szabálytalanul fognak
közlekedni. Kovács Miklós rendőr válasza: a felvázolt terveket üdvözölni
kell, hiszen segíti a kerékpárost és az autóvezetőket is. Nem érti a
kérdések egy részét, hiszen eddig is közlekedtek kerékpárosok a kifogásolt
csomópontokban, most annyi fog változni, hogy fel útburkolati jel, amelyik
felhívja a gépjárművezetők figyelmét arra, hogy itt kerékpáros-forgalomra
kell számítani.

                    Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 
----- Továbbította: Szabolcs Sárvári/SMJVPH dátum: 2013.09.23 09:16 -----

Feladó: József Dobos/SMJVPH
Címzett: Szabolcs Sárvári/SMJVPH@sopron-ph,
Dátum: 2013.09.23 09:01
Tárgy: Továbbítás: Közérdekűadat igénylés - Belvárosi kerékpárhálózattal
kapcsolatos szakmai egyeztetések

--------------------------------------------------------------------------

Hangácsiné Taschek Eszter
titkársági ügyintéző
Jegyzői Titkárság
06/99 515-113
----- Továbbította: Eszter Hangácsiné Taschek/SMJVPH dátum: 2013.09.23
09:03 -----

Feladó: Nagy Tamás <[FOI #1566 email]>
Címzett: KözAdat requests at Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal <[Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Dátum: 2013.09.14 11:38
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Belvárosi kerékpárhálózattal kapcsolatos
szakmai egyeztetések

--------------------------------------------------------------------------

E-46605/2013. intézze dr. Sárvári Sz.

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
    szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
    bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
   
    Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, a
    belvárosi kerékpárhálózat kivitelezésének megkezdése előtti szakmai
    egyeztetések
    a) pontos időpontját,
    b) a résztvevő szakmai szervezetek listáját,
    c) a készült jegyzőkönyveket (amennyiben ilyen nem áll
    rendelkezésre, úgy az adott megbeszélés rövid összefoglalóját).
   
    Kérsemet a SMJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos
    honlapján megjelent "Megkezdődött a belvárosi kerékpárhálózat
    kivitelezése" című tájékoztató közleményre
    ([2]http://www.sopron.hu/Sopron/portal/front...
    alapozom, mely szerint "az elmúlt időszakban szakmai egyeztetéseket
    és lakossági fórumot is tartott a soproni önkormányzat a belvárosi
    kerékpárhálózat kialakításáról".
   
    Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
    az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
    a feladó e-mail címére megküldeni.
    Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
    megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
    weboldalon töltse fel.
   
    Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
    szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
    Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
    amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
    megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
    tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
    tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.
   
    Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
    részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
    alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
    küldje meg számomra.
   
    Segítő együttműködését előre is köszönöm.
   
    Kelt: 2013. szeptember 14.
   
    Üdvözlettel:
   
    Nagy Tamás
   
    -------------------------------------------------------------------
   
    Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
    küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
    kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
    [FOI #1566 email]
   
    Ha a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
    nem a(z) [Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
    Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
    [3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
   
    Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
    KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
    segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
    [4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
   
    Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
    találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
    helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
    hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
   
   
    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://w3.szuper.info.hu/szuper-info/ujs...
2. http://www.sopron.hu/Sopron/portal/front...
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Tamás

Tisztelt Sárvári úr!

Köszönöm megtisztelő válaszát!

Üdvözlettel:

Nagy Tamás

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Tamás:
Csak a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei