Bérlakásállomány - XIII. kerület

Halász Gergely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Halász Gergely

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1. A teljes önkormányzati bérlakásállomány darabszámát az
adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag
2. Az (1.) pontban foglaltakon belül a kiadott, illetve üresen álló
lakások, darabszámát, címlistáját, komfortfokozatát és
négyzetméterre vetített havi bérleti díjait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 19.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Halász Gergely!
2014. január 19-én érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva, amelyben
az önkormányzati bérlakás állományra vonatkozó adatok elektronikus
formában történő megküldését kérte, tájékoztatom, hogy adatigénylését  a
mai nappal továbbítottam a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.
Tájékoztatom továbbá, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése
szerinti adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló 15 napos határidő
az adatkezelő által történő tudomásszerzéstől kezdődik.
Kérem a válasz tudomásulvételét.
 
Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Közszolgáltató ZRt.

Halász Gergely részére

 

 

Tisztelt Adatkérő!

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához
2015. január 19-én, bérlakás állomány tárgyban benyújtott közérdekű
adatkérésére – amely Társaságunkhoz áttétel útján 2015. január 27-én
érkezett – az alábbi választ adom.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 30. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján
tájékoztatom, hogy a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
lakásgazdálkodásáról átfogó tájékoztatást ad a Képviselő-testület által
2014 decemberében elfogadott, 2011-2014. évi feladatok teljesítéséről
szóló beszámoló, valamint a 2015-2019. évekre előírt Lakás- és
helyiséggazdálkodási Koncepció (elérési útvonala:
[1]www.budapest13.hu/onkormanyzat/testulet oldalon a 2014. december 11.
napi testületi ülés 10. napirendi pontja).

 

A teljes önkormányzati bérlakás állomány 6664 lakásból áll, ezek
mindegyike bérlemény vagy hasznosítás alatt áll.

 

Az egyes lakások négyzetméterre vetített bérleti díját az önkormányzati
tulajdonú lakások béréről szóló 34/2006. (XI.20.) Budapest Főváros XIII.
kerületi önkormányzati rendelet határozza meg (elérési útvonala:
[2]www.budapest13.hu/onkormanyzat/rendeletek oldalon Lakás, társasházak
témakör).

 

Figyelmébe ajánlom továbbá az Önkormányzat éves vagyonkimutatásait,
amelynek elfogadásáról a Képviselő-testület minden év áprilisi ülésén
határoz (elérési útvonala: [3]www.budapest13.hu/onkormanyzat/testulet
oldalon minden év áprilisi testületi ülés napirendje).

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

 

Budapest, 2015. február 11.

 

 

Tisztelettel,

 

Szabó Tamás

Központi Ügyfélszolgálat vezetője

 

_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/te...
2. http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/re...
3. http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/te...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Halász Gergely:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei