Bérlakások - II. kerület

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben az év első hat hónapjában mennyi volt az önkormányzati bérlakások száma!
A fenti időszakra vonatkozóan évekre lebontva adják meg, hogy ezekből mennyi áll üresen, illetve, hogy az üresen álló bérlakások közül mennyi van lakható állapotban!
A fenti időszakra adják meg, hogy mennyi lakáskiürítési eljárást indítottak, továbbá, hogy mennyi önkormányzati bérlakást adtak el és mennyit vásároltak, illetve építettek!
Kérem, tájékoztassanak arról is, hogy 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben január 1. és június 30 között mennyi önkormányzati bérlakást adtak ki!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Kelt: 2019. július 26.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Feladó: info
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Hölgyem/Uram!

 

Az [Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] e-mail címre küldött levelét megkaptuk, az abban
foglaltakat haladéktalanul megvizsgáljuk, illetve – amennyiben az
szükséges – hivatalunk szakmailag illetékes igazgatósága vagy
társhatóságok részére továbbítjuk kivizsgálás céljából.

 

Tisztelettel: Info

 

Hivatkozása ide

Feladó: Silye Tamás
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
2K Download


Tisztelt Hölgyem!

 

Elektronikus úton 2019. július 26. napján megküldött közérdekű
adatigényléssel kapcsolatos megkeresésre az alábbi szíves tájékoztatást
adom:

 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján 2017. év elején 371 db, 2018. év
elején 368 db és 2019. márciusában 356 db lakott, azaz bérbeadás, vagy
használatba adás útján hasznosított lakás állt az Önkormányzat
tulajdonában. További 5 db Önkormányzat által felújított szociális
bérlakás tekintetében a 2019. tavaszán meghirdetett szociális
bérlakás-pályázat nyerteseivel a lakásbérleti szerződések megkötése
folyamatban van, valamint jelenleg az Önkormányzat 9 db felújítás alatt
álló lakással rendelkezik, melyeket szintén szociális bérlakás pályázat
útján kívánunk hasznosítani.

Az Önkormányzat 2017-ben 3, 2018-ban 2 és 2019-ben 2 esetben indított
eljárást lakás kiürítése iránt továbbá 2017-ben 15, 2018-ban 15 és
2019-ben 4 db lakás értékesítésére került sor. A jelzett időszakban az
Önkormányzat lakást nem vásárolt, nem épített.

Az Önkormányzat 2017-ben 29, 2018-ban 26 és 2019. I. félévében 13 db
lakást adott bérbe ide értve a határozott időre szóló lejárt szerződések
esetén az ismételten bérbe adott lakásokat is.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Osztályvezető
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság Jogi Osztály
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address
Honlap:  [3]www.masodikkerulet.hu

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. blocked::http://www.masodikkerulet.hu/
https://nam04.safelinks.protection.outlo...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei