Bérlakások - XXI. kerület

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben az év első hat hónapjában mennyi volt az önkormányzati bérlakások száma!
A fenti időszakra vonatkozóan évekre lebontva adják meg, hogy ezekből mennyi áll üresen, illetve, hogy az üresen álló bérlakások közül mennyi van lakható állapotban!
A fenti időszakra adják meg, hogy mennyi lakáskiürítési eljárást indítottak, továbbá, hogy mennyi önkormányzati bérlakást adtak el és mennyit vásároltak, illetve építettek!
Kérem, tájékoztassanak arról is, hogy 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben január 1. és június 30 között mennyi önkormányzati bérlakást adtak ki!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 30.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Feladó: Babics Enikő

Tisztelt Csikász Brigitta!

 

 

Alábbi megkeresésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-től,
mint kezelőtől érkezett adatok alapján, kérem, fogadja a következő
tájékoztatást a kérdések sorrendjében.

 

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt,
hogy 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben az év első hat hónapjában mennyi volt
az önkormányzati bérlakások száma!

 

időszak:

 

2017.12.31          1440db

 

2018.12.31          1416db

 

2019.06.30          1396 db

 

 

 

2. A fenti időszakra vonatkozóan évekre lebontva adják meg, hogy ezekből
mennyi áll üresen, illetve, hogy az üresen álló bérlakások közül mennyi
van lakható állapotban!

 

 

időszak: üres lakhatatlan, üres és lakható, kiadható
kiadhatatlan lakások száma- állapotú – db*
db
2017.12.31          119 8

               

 
2018.12.31 120 7
2019.06.30          114 10

 

*Ezen lakások esetén a megüresedést követőn műszaki felmérés készül(t),
melyet követően pályázati úton történik meg az ismételt hasznosításuk.

 

 

3. A fenti időszakra adják meg, hogy mennyi lakáskiürítési eljárást
indítottak,

 

időszak:  
2017.12.31          13

               

 
2018.12.31 3
2019.06.30          1

 

 

 

4. Mennyi önkormányzati bérlakást adtak el és mennyit vásároltak, illetve
építettek!

 

időszak: eladott épített. vásárolt
2017.12.31          24 0

               

 
2018.12.31 16 0
2019.06.30          8 1

 

 

 

5. Kérem, tájékoztassanak arról is, hogy 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben
január 1. és június 30 között mennyi önkormányzati bérlakást adtak ki!

 

időszak:  
2017.12.31          28

               

 
2018.12.31 56
2019.06.30          22

 

 

 

Tisztelettel:

dr. Szeles Gábor s.k.

jegyző

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei