Beszakadt csatornafedél

Lukács Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Lukács Máté

Delivered

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2019. február 11-én a budapest @ jarokelo.hu címről küldött "Beszakadt csatornafedél" tárgyú közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen intézkedéseket tettek? Mikorra várható a probléma megoldása? (Bejelentés leírása és fotója elérhető itt: https://jarokelo.hu/41477 )

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 16.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Lukács Máté

Delivered

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal!

Szeretnék érdeklődni, hogy mi az oka a késedelmes válaszadásnak?

A kért adatokat továbbra is várva.

Üdvözlettel:
Lukács Máté

Hivatkozása ide

Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
1K Download

Attachment Re K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Beszakadt csatornafed l.txt
1K Download View as HTML


Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1]"KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzat Polgermesteri Hivatal adatgazdánál" ([Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal request email])
A címzett postaládája megtelt, és jelenleg nem tud üzeneteket fogadni.
Próbálja később újraküldeni az üzenetet, vagy forduljon közvetlenül a
címzetthez.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: pohi17.hu

[Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal request email]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=XVII/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=SRV17EXC2/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:8E000000,
17.43559:0000000028010000000000000000000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 2.22787:00000000, 4.13032:0F010480, 0.25848:0201E265,
4.7588:0F010480, 0.25840:40000730, 4.6564:0F010480, 0.22086:B0846680,
4.23921:EC030000, 6.21970:0F01048040000C680201090E, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:0F010480, 4.2199:DD040000, 0.56415:0F010480,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:00000000,
0.26849:00000000, 255.21817:DD040000, 0.26297:2D000000, 4.16585:DD040000,
0.32441:4D790000, 4.1706:DD040000, 0.24761:00000000, 4.20665:DD040000,
0.25785:33000000, 4.29881:DD040000 ##

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from mail.pohi17.hu (10.10.21.28) by srv17exc2.pohi17.local
(10.10.21.25) with Microsoft SMTP Server id 14.3.468.0; Fri, 15 Nov 2019
12:02:29 +0100
X-AuditID: 0a0a151c-f797f6d000000e54-8e-5dce6ea734c3
X-Invalid-Recipients:
Received: from smtp.kimittud.org (smtp.kimittud.org [52.57.14.250]) by
mail.pohi17.hu (Symantec Messaging Gateway) with SMTP id
95.67.03668.7AE6ECD5; Fri, 15 Nov 2019 10:23:52 +0100 (CET)
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001) id 746FC20EEB; Fri,
15 Nov 2019 11:24:06 +0000 (UTC)
Date: Fri, 15 Nov 2019 11:24:06 +0000
From: =?UTF-8?B?THVrw6FjcyBNw6F0w6k=?=
<[FOI #13440 email]>
To: "=?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= Budapest XVII. =?UTF-8?B?a2Vyw7xsZXQ=?=
=?UTF-8?B?IFLDoWtvc21lbnRl?= =?UTF-8?B?IMOWbmtvcm3DoW55emF0?= Polgermesteri
Hivatal =?UTF-8?B?YWRhdGdhemTDoW7DoWwi?=" <[Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?Re:?=
=?UTF-8?Q?_K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Beszakadt_csatornafed=C3=A9l?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Return-Path: [FOI #13440 email]
X-ESET-AS: R=OK;S=0;OP=CALC;TIME=1573815750;VERSION=7837;MFE-VER=58;MC=181770018;TRN=2002;CRV=0;IPC=52.57.14.250
X-ESET-Antispam: OK
X-EsetResult: clean, is OK
X-EsetId: 37303A29F6A1686A617067

References

Visible links
1. mailto:[Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtó Rákosmente

Tisztelt Lukács Máté!
Közérdekű adatigénylését 2019.10.31-én megválaszoltuk, melyet az
alábbiakban olvashat:

Tisztelt Lukács Máté!

 

Köszönettel vettük hozzánk érkezett levelét. Kérdésére az alábbiakban
küldjük Rákosmente Önkormányzatának válaszát szíves tájékoztatásul.

 

Kérdés/válasz:

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
2019. február 11-én a budapest @ [1]jarokelo.hu címről küldött "Beszakadt
csatornafedél" tárgyú közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen
intézkedéseket tettek? Mikorra várható a probléma megoldása? (Bejelentés
leírása és fotója elérhető itt: [2]https://jarokelo.hu/41477 )

 

A jelölt helyszínen lévő vízaknán jelenleg fedlap van.

 

Üdvözlettel:

 

Sajtó és kommunikáció

Rákosmente Önkormányzata

Lukács Máté <[3][FOI #13440 email]> ezt írta
(időpont: 2019. nov. 15., P, 12:02):

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri
Hivatal!

Szeretnék érdeklődni, hogy mi az oka a késedelmes válaszadásnak?

A kért adatokat továbbra is várva.

Üdvözlettel:
Lukács Máté

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[4][FOI #13440 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://jarokelo.hu/
2. https://jarokelo.hu/41477
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lukács Máté:
Csak a(z) Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei