Bevételek és kiadások

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

excel (vagy más táblázatkezelőbe) betölthető dokumentumot a bevételekről és kiadásokról 2009 január 1-je óta.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 24.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

Tisztelt Levélküldő!

Tisztelettel tájékoztatom, hogy 2018. április 10-től 2018. május 20-ig szabadságon vagyok, az üzeneteket csak korlátozottan olvasom.

Sürgős esetben kérem keresse bizalommal kollégámat:
Nagy Szebasztian
képzési referens
Telefon: +36 20 230 90 96
[email address]

Köszönettel:
Kavecsánszki Ádám
szervezési igazgató

Hivatkozása ide

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

Tisztelt Adatigénylő!

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány részére 2018. április 24.
napján elektronikus úton megküldött adatigénylése vonatkozásában
tájékoztatom, hogy Alapítványunk beszámolói - melyek az adatigénylési
kérelemben foglaltakhoz képest részletesebben is bemutatják az Alapítvány
tárgyévi bevételeit és kiadásait - nyilvánosak, azok a
[1]http://szpma.hu/beszamolok/ linkről elérhetőek, illetve letölthetőek.

A konkrét adatigénylési kérelemben foglaltakra tekintettel, kifejezetten a
kért adatok könnyebb elérhetősége érdekében az egyes tárgyévi beszámolók
linkjeit az alábbi táblázatba foglaltan mellékeljük:

+------------------------------------------------------------------------+
| Tárgyév | Beszámoló elérési linkje |
|-----------+------------------------------------------------------------|
| 2009 | [2]http://szpma.hu/hir/291-APMA2009esevesbe... |
|-----------+------------------------------------------------------------|
| 2010 | [3]http://szpma.hu/hir/322-APMA2010esevesbe... |
|-----------+------------------------------------------------------------|
| 2011 | [4]http://szpma.hu/hir/331-APMA2011esevesbe... |
|-----------+------------------------------------------------------------|
| 2012 | [5]http://szpma.hu/hir/351-APMA2012esevesbe... |
|-----------+------------------------------------------------------------|
| 2013 | [6]http://szpma.hu/hir/363-APMA2013asevesbe... |
|-----------+------------------------------------------------------------|
| 2014 | [7]http://szpma.hu/hir/373-APMA2014esevesbe... |
|-----------+------------------------------------------------------------|
| 2015 | [8]http://szpma.hu/hir/385-APMA2015osevesbe... |
|-----------+------------------------------------------------------------|
| 2016 | [9]http://szpma.hu/hir/395-APMA2016osevesbe... |
+------------------------------------------------------------------------+

Tájékoztatom továbbá, hogy az Infotv. 30. § (2) bekezdésének második
mondatában foglalt rendelkezése szerint "ha a kért adatot korábban már
elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is".

Fenti rendelkezés alapján Alapítványunk az adatigénylési kérelmében
foglaltaknak ezúton eleget tett.

Üdvözlettel:

Polgári Magyarországért Alapítvány
1013 Budapest, Pauler u. 11.
Telefon: 391-4880
Fax: 391-4889
[10][Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány request email]

FELHÍVÁS AZ ÜZENET BIZALMAS JELLEGÉRE
A jelen üzenetben található információk bizalmasak és az ügyvédi
titoktartás körébe tartozhatnak. Kizárólag a címzett, illetve az általa
meghatalmazott(ak) használhatják fel. Ha a jelen üzenetnek nem Ön a
címzettje, felhívjuk, hogy annak jogosulatlan felhasználása, másolása,
terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos. Ha az
üzenetet tévedésből kapta, kérjük, hogy haladéktalanul értesítsen
bennünket a + 36 1 391-4880-as telefonszámon, illetve a küldőt a fenti
e-mail címen, majd törölje/semmisítse meg a kapott dokumentumot.

PRIVACY AND CONFIDENTIALITY NOTICE
The information contained in this communication is confidential and may be
legally privileged. It is intended solely for the use of individual or
entity to whom it is addressed and those authorized to receive it. If you
are not the intended recipient, you are hereby notified that any
disclosure,copying or distribution hereof, or action taken in reliance on
the contents of this transmission is strictly prohibited. If you have
received this communication in error, please immediately notify us by
telephone at 36 1 391-4880 or email the sender, then delete/destroy the
received document.

 

 

Tisztelt Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

excel (vagy más táblázatkezelőbe) betölthető dokumentumot a bevételekről
és kiadásokról 2009 január 1-je óta.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2018. április 24.

 

Üdvözlettel:

 

Szerb Tamás

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[11][FOI #10836 email]

 

Ha a(z) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány nem a(z)
[12][Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[13]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[14]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://szpma.hu/beszamolok/
2. http://szpma.hu/hir/291-APMA2009esevesbe...
3. http://szpma.hu/hir/322-APMA2010esevesbe...
4. http://szpma.hu/hir/331-APMA2011esevesbe...
5. http://szpma.hu/hir/351-APMA2012esevesbe...
6. http://szpma.hu/hir/363-APMA2013asevesbe...
7. http://szpma.hu/hir/373-APMA2014esevesbe...
8. http://szpma.hu/hir/385-APMA2015osevesbe...
9. http://szpma.hu/hir/395-APMA2016osevesbe...
10. mailto:[Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány request email]
11. mailto:[FOI #10836 email]
12. mailto:[Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány request email]
13. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
14. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Tavares 2

A(z) Fidesz - Magyar Polgári Szövetség részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei