Biciklis Praktikák c. könyv

Dormán Emese küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Közlekedési Hatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Dormán Emese

Tisztelt Nemzeti Közlekedési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nemzeti Közlekedési Hatóság "Biciklis Praktikák" című könyv nyomdai verziójának készítési körülményeire vonatkozó dokumentumokat, szerződéseket, teljesítésigazolásokat, számlákat.

A könyv digitális verziójának elérhetősége: http://www.nkh.hu/Nyitlapi%20tartalmak%2...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 5.

Üdvözlettel:
Dormán Emese

Hivatkozása ide

Feladó: Somogyi Gábor
Nemzeti Közlekedési Hatóság


Attachment image002.jpg
11 Download

Attachment 4552 001.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 4554 001.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 4553 001.pdf
11 Download View as HTML


 

Tisztelt Szerkesztőség!

 

 

Kérésükre csatoltan megküldöm az NKH gondozásában megjelent Biciklis
praktikák c. kiadvánnyal kapcsolatos szerződést, illetve számlát és
teljesítés igazolást.

 

Üdvözlettel,

 

Somogyi Gábor

az elnöki kabinet vezetője

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Elnöki Hivatal

 

H-1066 Budapest, Teréz krt. 62.
Levélcím: 1389 Budapest 62. Pf. 102.
Telefon: +36 1 373 1410

Mobil: +36-30-642-0688

Fax: +36 1 373 1453

 

[1]NKHlogo_új névjegy

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dormán Emese:
Csak a(z) Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Fényforrások

A(z) Nemzeti Közlekedési Hatóság részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei