Biciklitároló tényleges költségei

Györei Árpádné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Zala Megyei Önkormányzat részére

Zala Megyei Önkormányzat nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Györei Árpádné

Delivered

Tisztelt Zala Megyei Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A sajtóból értesültem, hogy a napokban Zalaegerszegen 2 millió forintos fedett biciklitároló adtak át. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a ki írt pályázaton részt vevő ajánlat tévők névsorát, Az elnyert pályázóval kötött szerződéseket. Az építési és környezetvédelmi engedélyeket, valamint a tervezési és kivitelezési szerződéseket. Kérem még az elvégzett munka tényleges költségeinek elszámolását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 22.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

Hivatkozása ide

Feladó: Főjegyző
Zala Megyei Önkormányzat

Tisztelt Györei Árpádné!

A kérelmében szereplő fejlesztés nem a Zala Megyei Önkormányzat beruházásában valósult meg, így arról a kért adatok sem állnak rendelkezésünkre.

Kérem a fentiekben foglaltak szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:

dr. Mester László
megyei főjegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Györei Árpádné

Delivered

Tisztelt Főjegyző!

Köszönöm a válasz! Legyenek szívesek tájékoztatást adni, hogy ki volt a 2 milliós fedett biciklitározó beruházója.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

Hivatkozása ide

Feladó: Főjegyző
Zala Megyei Önkormányzat

Tisztelt Györei Árpádné!

Ahogyan a korábbi üzenetemben már írtam, nincsen erről információnk.

Tisztelettel:

dr. Mester László
megyei főjegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Árpádné:
Csak a(z) Zala Megyei Önkormányzat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Fizetések

A(z) Zala Megyei Kormányhivatal részére Györei Árpádné által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei