Billy Elliot jegyeladások

Dombos Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Állami Operaház részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Állami Operaház munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Állami Operaház munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Dombos Tamás

Delivered

Tisztelt Magyar Állami Operaház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Billy Elliot c. előadásuk 2018 júniusi és júliusi előadásaira szóló jegyeladási adatokat valamennyi előadásra összevontan, a jegyeladás napja szerinti bontásban, a jegyértékesítés indulásának napjától 2018.06.23-ig bezáróan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 22.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Hivatkozása ide

Feladó: Dombos Tamás

Delivered

Tisztelt Magyar Állami Operaház!

2018. június 23.-án közérdekű adat igénylést nyújtottam be az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állami Operaházhoz a Billy Elliot előadás jegyeladásainak tárgyában. Az adatigénylés teljesítésének jogszabályban előírt 15 napos határideje lejárt, azonban arra a mai napig nem érkezett válasz.

Kérem az adatigénylés jogszabályban előírt teljesítését.

Kelt: 2018. július 10.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Gyaraky Judit
Magyar Állami Operaház


Attachment image001.gif
1K Download


Tisztelt Dobos Tamás Úr!

 

Szeretném elnézését kérni, amiért ezidáig nem tettünk eleget a közérdekű
adat igénylési kérelmének. Tájékoztatom, hogy kollégáim dolgoznak az
adatok összegyűjtésén, adatszolgáltatási kötelezettségünknek még a héten
eleget teszünk.

 

Köszönöm megértő türelmét, üdvözlettel:

 

Frankóné dr. Gyaraky Judit

Kamarai jogtanácsos । Legal Counsel

(KASZ: 36074402)

[1]cid:image001.gif@01D1E663.76D079E0

Magyar Állami Operaház / Hungarian State Opera

H-1061 Budapest, Andrássy út 22.

Tel.: +36 1 814-7491

E-mail: [2][email address]

[3]www.opera.hu

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.opera.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Mikos Éva
Magyar Állami Operaház


Attachment image001.gif
1K Download

Attachment BE.xls
32K Download View as HTML


Tisztelt Dombos Tamás!

 

Mellékelten küldöm a Billy Elliot produkcióról kért adatokat.

Amennyiben bármiben a segítségére lehetek még, kérem keressen.

 

Tisztelettel:

 

Mikos Éva

 

Mikos Éva

értékesítési osztályvezető

[1]Opera_logo_kicsi

Magyar Állami Operaház

Értékesítési Centrum

H-1061 Budapest, Hajós u. 13-15. (90. kapukód)

Tel: +36 1 814 7293

Mobil: +36 30 681 0055

E-mail: [2][email address]

[3]www.opera.hu

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.opera.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Dombos Tamás

Delivered

Tisztelt Mikos Éva!

Köszönettel megkaptuk 2018. július 13-án kelt levelüket a Billy Elliot jegyeladásai kapcsán. A megküldött adatok azonban nem a kért bontásban tartalmazzák a jegyeladási adatokat: a megküldött adatok előadás szerinti bontásban tartalmazzák az adatokat, mi viszont a jegyeladás napja szerinti bontásban kértük azokat (tehát: hogy pl. 2018.06.01. napján hány jegyet értékesítettek az azt követő előadásokra, 2018.06.02. napján hány jegyet értékesítettek az azt követő előadásokra stb.) Az adatkérést (ahogy az az eredeti kérelmünkben is szerepelt) , a jegyértékesítés indulásának napjától 2018.06.23-ig bezáróan kérjük teljesíteni.

Kérjük, az adatkérésnek megfelelő adatokat megküldeni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dombos Tamás:
Csak a(z) Magyar Állami Operaház munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Gépkocsik

A(z) Magyar Állami Operaház részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei