Bírói határozatokkal kapcsolatosan

Horváth József Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Tatabányai Törvényszék részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Horváth József Péter

Delivered

Tisztelt Tatabányai Törvényszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, az alább feltett kérdéseimre, a magyar nyelv szabályai szerint olyan tartalmi egyértelműséggel megfogalmazni, hogy az a szakmai jogi ismeretekkel nem rendelkező olvasó(k) számára is érthető legyen, Szükség esetén törvényi és jogszabályi hivatkozásokkal is kiegészítve.

A 2013. augusztusában gyermekelhelyezés tárgyában a Tatai Bíróság által első fokon kihirdetett ítéletekben mennyi esetben került a gyermek anya és mennyi esetben apa gondozásába , felügyeletébe elhelyezésre?
Az igényelt adatokat kizárólag azon peres eljárások tekintetében ahol nem közös megegyezéssel zárultak a perek, hanem ahol az anya és/vagy az apa egyaránt kérte a gyermeke(i)k saját maga gondozásába való elhelyezését, valamint a perbíróság eljárása közben sem született semmifajta egyezség a különélő szülők között (sem a közös szülői felügyeletről, sem kapcsolattartásról, sem semmi más tekintetben), hanem kizárólag a Bírói határozta döntött a gyermek(ek) elhelyezése kérdésében.?

A Kúria Pfv.IV.21.274/2014 számú határozata alapján, amely megállapítása szerint a : „Konkrét formában nem létező adat előállítására közérdekű adat kiadása körében az adott szerv a Bírói gyakorlat szerint ténylegesen nem kötelezhető akkor, ha a kért adat előállítása az adatkezelő számára aránytalanul nagy nehézséget jelent.” ; kérem amennyiben megtagadnák az közérdekűen igényelt adatok kiadását, azt konkrét indok(ok)kal támasszák alá, hogy mi és miért okoz ezen statisztikai adat szolgáltatásában komoly igen nagy nehézsége(ke)t, illetve az akadályoztató tényezőket is megismertetni szíveskedjék a megtagadás indoklásában feltüntetni!?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 27.

Bízva segítő együttműködésükben,
Válaszukig maradok,
Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Tatabányai Törvényszék Elnöki Iroda
Tatabányai Törvényszék


Attachment 3328 171012153322 001.pdf
125K Download View as HTML


2017.El.IV.H.1/13. szám
 
Tisztelt Cím!
 
Csatoltan megküldöm a törvényszék elnökhelyettesének a válaszát.
 
Tisztelettel:
Gálovichné Tóth Krisztina
elnöki irodavezető

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth József Péter:
Csak a(z) Tatabányai Törvényszék munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Rokoni viszonyok lekérése

A(z) Kúria részére Vajda Attiláné által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei