Bírósági végrehajtás adatai

Nagy Mátyás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Feladó: Nagy Mátyás

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a megemlített bírósági végrehajtás adatait: : 33/1; a végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011/09/19; ügyszám: 69656117217 APEH
hátralékkezelési osztály 2.. A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: APEH
Bm-i Adóigazgatósága Hátralékkezelési Osztály 2.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 19.

Üdvözlettel: Nagy Mátyás
(e-mail: [email address])

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Mátyás

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Mai napig nem kaptam választ Önöktől f.év 01.19.-én írt kérésemre.
Szeretnék mielőbbi intézkedést a kért ügyben. Tájékoztatásukat örömmel venném..

Kérem szíves intézkedésüket.

Üdvözlettel:

Nagy Mátyás

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Közérdekű bejelentések
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Nagy Mátyás Úr!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalához továbbított elektronikus levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a cégnyilvántartásból vett adóhatósági ügyiratszámra hivatkozással, konkrét, de meg nem nevezett adózó adó-végrehajtási iratainak, mint közérdekű adatnak elektronikus másolatban történő megküldését kérte. Megkeresésére a következőkről értesítem.

Az előzőekben hivatkozott törvény 3. § 5. pontja értelmében közérdekű adatnak az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret minősül, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. Közérdekű adat különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Tekintettel arra, hogy a konkrét adózó ellen folyó adóvégrehajtás során keletkezett iratok – figyelemmel a már hivatkozott törvény 3. § 2. pontjában foglalt rendelkezésre – személyes adatnak minősülnek, és emellett az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53. § (1) bekezdése szerint adótitoknak is tekintendők, ezért közérdekű adatigénylésének teljesítését a hivatkozott törvényi rendelkezések értelmében meg kell tagadnom..

Egyidejűleg tájékoztatom arról is, hogy a megkeresésében hivatkozott törvény 31. § (1) bekezdése alapján a NAV ellen, közérdekű adat megismerése iránti igény elutasítása miatt a Fővárosi Törvényszéknél peres eljárást kezdeményezhet.

Budapest, 2015.február 12.

Tisztelettel

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Mátyás:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei