Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Farkas Flóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

bírság

Farkas Flóra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Farkas Flóra to read recent responses and update the status.

Feladó: Farkas Flóra

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Hány bírságot szabtak szabtak ki a közterület-felügyelők és az ellenőrök március hónapban a bliccelő utasokra, és ebből mennyi került befizetésre?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 7.

Üdvözlettel:

Farkas Flóra

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Beadványát köszönettel megkaptuk,melynek feldolgozását megkezdtük.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy levelére a választ – amennyiben annak
nem információkérés a tartalma – 30 napon belül megküldjük.
Információkérésére a választ haladéktalanul továbbítjuk.

Kérjük szíves türelmét.

Üdvözlettel,

BKK Zrt. Ügyfélszolgálata

Dear Customer,

Thank you for your query. It has been registered.

Please allow 30 days for a response if the content of your query is not a
request for information. Requests for information will be answered
immediately.

We kindly ask for your patience.

Kind regards,

BKK Zrt. Customer Service

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Stocker Erikné

 

Tisztelt Farkas Flóra!

 

A BKK. Zrt.  Pótdíjkezelés szakterületére eljuttatott, 2013. április 07-én
kelt adatkérésével kapcsolatban az alábbiakban válaszolunk.

 

Az utazók által igénybevett személyszállítási szolgáltatás ellenérték
megfizetése nélküli igénybe vétele miatt kiszabott pótdíj:

2013. március hónapban 25.157 db.  

Ebből helyszíni pótdíj, ami értelemszerűen a helyszínen már fizetve lett
1981 db. Ebből közterület-felügyelők közreműködésével 823 db. pótdíjazás
volt.

 

Az utólagos fizetéssel rendezendő pótdíjazási esemény: 23.176 db. Ebből:
közterület-felügyelők közreműködésével 9.376 pótdíjazás történt.

 

A befizetéseket illetően, csak kisebb hányad fizet az önkéntes 30 napos
befizetési időn belül, a többség ezt követően akár hónapokkal később, a
behajtási eljárások során a késedelmi díjjal és eljárási díjjal növelt
összeget. Emiatt befizetésekre vonatkozó adat a márciusban keletkezett
pótdíjkövetelésekre nem mutathat jelen időpontban reális képet.

 

 Az adatkérésben szereplő „másolatok” megküldésével kapcsolatban
tájékoztatjuk a tisztelt Adatkérőt, hogy erre vonatkozó kérése több okból
nem teljesíthető:

 

A dokumentumok nagy száma (23.176 db), a dokumentumokon szereplő személyes
adatok megléte, (a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által
meg nem ismerhető adatot is tartalmaz) a másolaton a meg nem ismerhető
adatok felismerhetetlenné tétele és a dokumentum szkennelése
vállalhatatlan. Aránytalan nehézség (idő, költség) nélkül az adatkezelő
teljesíteni nem képes.

 

 

Üdvözlettel:

BKK Zrt.

Pótdíjkezelés

 

 

 

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Farkas Flóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Farkas Flóra:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei