Bírságok VII. kerület

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre éves bontásban, hogy a kerületi közterületfelügyelet 2012.01.01. és 2017.03.26. között hány alkalommal és összesen mekkora értékben szabott ki bírságot "kötelező haladási irány be nem tartása" miatt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 26.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Hutiray Gyula
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment K zigBirsKimutatas.pdf
44K Download View as HTML


Tisztelt Szerkesztő Asszony!

A mai napon "kézhez vettem" alábbi közérdekű adatigénylését.

Jelenleg a másolatban most megküldött, az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság (ERI) vezetőjétől származó, nekem címzett levél áll rendelkezésemre, kérdésére vonatkozóan más adatot nem kezelek.

Engedje meg, hogy kiegészítésképpen néhány megjegyzést tegyek, előrebocsátva, hogy amennyiben közvetlenül kívánna megkeresni úgy kolléganőmön Hegedűs Natálián (462-3224) keresztül történő időpont egyeztetés nyomán erre nyitott vagyok. Ugyancsak módjában áll az ERI-t közvetlenül megkeresni, amennyiben ezt szükségesnek tartja.

A kérdésében jelzett időszak nagyobbik részére (2012.01.01. - 2016.10.31.) adat nem létezik, mivel a hivatkozott szabálysértések bizonyítására alkalmas forgalomellenőrző kamerákkal abban az időszakban nem rendelkezett az ERI, illetve a 2016. november 1-ét megelőző mintegy két hónapos időszakban semmilyen jogi adatrögzítés nem volt, a rendszer teszt-üzemben működött.

Még egy - talán fontos, a most folyó közbeszédben zavaros - dologra hívnám fel a figyelmét, ez a térfigyelő kamerák és a forgalomellenőrző kamerák eltérő mivolta. Az ERI egy több mint 120 térfigyelő kamerás rendszert üzemeltet hosszú évek óta (korábban kezdve, mint 2014), ezek nem alkalmasak bírságolások megalapozására. A térfigyelő kamerarendszer célja a bűnmegelőzés. Az észlelt rendellenes jelenségek nyomán kerül(het) sor azonnali intézkedésre, ami lehet önálló vagy a rendőrséggel együttműködésben történő.

A forgalomellenőrző kamerás rendszer 2016-ban került megvalósításra, a térfigyelő kamerarendszertől eltérő műszaki megoldással. Véleményünk szerint ez a rendszer megfelel mindazoknak az előírásoknak, melyek alapján a szabálysértési eljárások lefolytathatóak.

Üdvözlettel

Hutiray Gyula
alpolgármester

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Hutiray Gyula!

Köszönöm szépen az adatszolgáltatást és a részletes tájékoztatást.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei