Bírságok XIII. kerület

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre éves bontásban, hogy a kerületi közterületfelügyelet 2012.01.01. és 2017.03.26. között hány alkalommal és összesen mekkora értékben szabott ki bírságot "kötelező haladási irány be nem tartása" miatt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 26.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!
2017. március 26-án érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva
tájékoztatom, hogy adatigénylését a mai nappal továbbítottam a Budapest
Főváros XIII. Kerületi Közterület felügyelet, mint adatkezelő  részére.
Tájékoztatom továbbá, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése
szerinti adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló 15 napos határidő
az adatkezelő által történő tudomásszerzéstől kezdődik.
Kérem a válasz tudomásulvételét.
 
Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [1]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Dr. Bujdosó Sándor!

Köszönöm a továbbítást és a tájékoztatást.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Fábián Brocskó Márta
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin Úrhölgy!

 

2017. március 26. napján a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri
Hivatalhoz érkezett, illetékességből a Budapest Főváros XIII. Kerületi
Közterület-felügyelet számára 2017. április 5. napján megküldött, a XIII.
Kerületi Közterület-felügyelet 2012-2017. évben közúti közlekedési
szabályszegéssel - "kötelező haladási irány be nem tartása" -
összefüggésben tett intézkedéseinek számára vonatkozó közérdekű
adatigénylésére válaszolva, az alábbiakról tájékoztatom.

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet 2012. július 1.
napjától 2017. március 26. napjáig közúti közlekedési szabályszegés,
illetve  a kötelező haladási irány be nem tartása miatt

 

2012-ben   40

2013-ban 367

2014-ben 590

2015-ben 830

2016-ban 2776

2017-ben 2790 esetben intézkedett.

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet 2012. július 1.
napjától működik, így adatot közölni csak ezen időponttól kezdődően
tudunk.

A Felügyelet 2012. július 1. és 2016. január 31. napja között a
közlekedési szabályszegéseket egységesen tartotta nyilván, az erre az
időszakra nézve közölt adatok ennek megfelelően valamennyi, a Felügyelet
hatáskörébe tartozó közlekedési szabályszegést tartalmazzák.

 

A fenti intézkedések alapján a kiszabott  (azaz nem a befolyt) bírság
összege:

 

2012-ben     1.230 e.

2013-ban   10.740 e.               

2014-ben   17.310 e.              

2015-ben   21.630 e.             

2016-ben 135.900 e.             

2017-ben 139.500 e.             

Tájékoztatom, hogy amennyiben a szabályszegő a kiszabott bírságot nem
fizeti be, a közterület-felügyelet közigazgatási eljárást kezdeményez,
melynek keretében a hatóság (rendőrség) a cselekményt elbírálja. A hatóság
által határozatban kiszabott bírság befizetés vagy behajtás révén a
központi költségvetés bevételét képezi.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

 

Türelmét és megértését megköszönve tisztelettel

Fábián-Brocskó Márta
felügyelet-vezető
Budapest Főváros XIII.Kerületi
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
1131 Budapest, Hajdú u. 29.
359-9419, +3630-460-9355

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: "Dr. Bálint Erika" <[email address]>
Címzett: [FOI #8757 email]
Másolatot kap: "Fábián Brocskó Márta" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Szerda, 2017. Április 5. 9:08:34
Tárgy: közérdekű adatigénylés
Tisztelt Erdélyi Katalin!
2017. március 26-án érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva
tájékoztatom, hogy adatigénylését a mai nappal továbbítottam a Budapest
Főváros XIII. Kerületi Közterület felügyelet, mint adatkezelő  részére.
Tájékoztatom továbbá, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése
szerinti adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló 15 napos határidő
az adatkezelő által történő tudomásszerzéstől kezdődik.
Kérem a válasz tudomásulvételét.
 
Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
__
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [1]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Fábián Brocskó Márta!

Köszönöm a részletes választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei