Bírságok XVII. kerület

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal részére

Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre éves bontásban, hogy a kerületi közterületfelügyelet 2012.01.01. és 2017.03.26. között hány alkalommal és összesen mekkora értékben szabott ki bírságot "kötelező haladási irány be nem tartása" miatt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 26.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: sajto
Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
9K Download


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

 

Köszönettel vettük közérdekű adatigénylés céljából megküldött levelét.

Az Ön által megfogalmazottak értelmében, jelen üzenetben küldjük Budapest
főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának válaszát szíves
tájékoztatásul.

 

Kérdés:

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre éves
bontásban, hogy a kerületi közterületfelügyelet 2012.01.01. és 2017.03.26.
között hány alkalommal és összesen mekkora értékben szabott ki bírságot
"kötelező haladási irány be nem tartása" miatt.

 

Válasz:

 

A 410/2007. (XII.29.) Korm. rendelet, mely a közigazgatási bírsággal
sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről,
felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés
feltételeiről rendelkezik, szabályozza azt, hogy a kötelező haladási irány
be nem tartása esetén az eljárás lefolyatása a rendőrség hatáskörébe
tartozik (9.§).

 

A közérdekű adatigényléssel érintett esetekről  - kötelező haladási irány
be nem tartása - tehát adatszolgáltatás teljesítése nem áll módunkban.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

Sajtó és kommunikáció

Rákosmente Önkormányzata

 

 

 [1]cid:image001.jpg@01D23A61.35CBE7C0

idézett részek megjelenítése

P Kérjük, gondoljon a környezetre, mielőtt úgy döntene, hogy kinyomtatja
ezt az e-mailt.

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Rákosmente Önkormányzata!

Köszönöm a tájékoztatást, de attól tartok, hogy adatigénylésemet félreértelmezték. Nem a kötelező haladási irány be nem tartása miatt indult és lefolytatott rendőrségi eljárások számát, hanem a kiszabott bírságok számát és értékét szeretném tudni.

Megismétlem eredeti adatigénylésemet:

"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre éves bontásban, hogy a kerületi közterületfelügyelet 2012.01.01. és 2017.03.26. között hány alkalommal és összesen mekkora értékben szabott ki bírságot "kötelező haladási irány be nem tartása" miatt."

Kérem, szíveskedjenek vagy a kért adatokat megküldeni, vagy megerősíteni, hogy álláspontjuk szerint a bírságok kiszabásában nem illetékes a kerületi közterület-felügyelet.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: sajto
Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
9K Download


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

 

A közérdekű adatigénylésre adott korábbi válaszunkban megnevezett
jogszabály értelmében a kötelező haladási irány be nem tartásával
kapcsolatos eljárás, így ezzel együtt a bírság kiszabása is a rendőrség
hatáskörébe tartozik, nem a közterület-felügyelet jár el ezekben az
ügyekben, bírságot sem szab ki.

 

 

Üdvözlettel:

 

Sajtó és kommunikáció

Rákosmente Önkormányzata

 

 [1]cid:image001.jpg@01D23A61.35CBE7C0

idézett részek megjelenítése

P Kérjük, gondoljon a környezetre, mielőtt úgy döntene, hogy kinyomtatja
ezt az e-mailt.

 

Tisztelt Rákosmente Önkormányzata!

 

Köszönöm a tájékoztatást, de attól tartok, hogy adatigénylésemet
félreértelmezték. Nem a kötelező haladási irány be nem tartása miatt
indult és lefolytatott rendőrségi eljárások számát, hanem a kiszabott
bírságok számát és értékét szeretném tudni.

 

Megismétlem eredeti adatigénylésemet:

 

"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre éves
bontásban, hogy a kerületi közterületfelügyelet 2012.01.01. és 2017.03.26.
között hány alkalommal és összesen mekkora értékben szabott ki bírságot
"kötelező haladási irány be nem tartása" miatt."

 

Kérem, szíveskedjenek vagy a kért adatokat megküldeni, vagy megerősíteni,
hogy álláspontjuk szerint a bírságok kiszabásában nem illetékes a kerületi
közterület-felügyelet.

 

Üdvözlettel:

 

Erdélyi Katalin

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Rákosmente Önkormányzata!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei