Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Köves Pál, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Bírságolás a Fischer István utcában

Köves Pál küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Köves Pál to read recent responses and update the status.

Feladó: Köves Pál

Delivered

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az ittlakunk.hu honlap egy 2015-ös cikke szerint könnyen pórul járhatunk, ha kocsival a Paskál Strandfürdőbe készülünk, mert a zuglói strand egy-egy melegebb nyári napon zsúfolásig megtelik vendégekkel, és mivel a fürdő előtt kevés a parkolóhely, sokan a szemközti Fischer István utca elején, az utca bal oldalán parkolnak, ahol jelenleg építkezés zajlik, fű alig és semmiféle figyelmeztetés, tábla nincs, de rendszeresen büntetnek. A helyzet a idén sem változott, az Önkormányzat a figyelemeztető tábla kihelyezése helyett inkább a büntetést alkalmazza.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az elmúlt egy évben, ezen a helyen
1. hány gépjárművet büntettek meg tiltott parkolásért,
2. mennyi volt az ebből befolyó bírság összege, és
3. mire fordították ezt a pénzösszeget.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 4.

Üdvözlettel:

Köves Pál

Hivatkozása ide

Feladó: Baranyai Tamás
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20161014112846954.pdf
74K Download View as HTML


Tisztelt Köves Pál Úr!

 

Közérdekű adatigénylésére csatoltan küldöm Makranczi László jegyző
levelét.

 

Tisztelettel:

 

Baranyai Tamás

Igazgatási és adatvédelmi referens

 

Hivatkozása ide

Feladó: Köves Pál

Delivered

Tisztelt Önkormányzat!

Amennyiben nem jelentene nagy munkát, kérem mindkét kategóriára vonatkozóan, elkülönítetten megküldeni az adatokat.

Üdvözlettel:

Köves Pál

Hivatkozása ide

Feladó: Baranyai Tamás
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20161018160053744.pdf
61K Download View as HTML


Tisztelt Köves Pál Úr!

Közérdekű adatigénylésére csatoltan küldöm Makranczi László jegyző levelét.

Tisztelettel:

Baranyai Tamás
Igazgatási és adatvédelmi referens

Hivatkozása ide

Feladó: Baranyai Tamás
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20161102172044022.pdf
143K Download View as HTML


Tisztelt Köves Pál Úr!

Közérdekű adatigénylésére csatoltan küldöm Makranczi László jegyző levelét.

Tisztelettel:

Baranyai Tamás
Igazgatási és adatvédelmi referens

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Köves Pál, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Köves Pál:
Csak a(z) Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei