Bizottsági határozatok mellékletei

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az

27/2011. (X.20.) számú bizottsági határozat

28/2011. (XI.10.) számú bizottsági határozat

29/2011. (XI.10.) számú bizottsági határozat

34/2011. (XII.08.) számú bizottsági határozat

összes mellékletét, melyből kiderül, hogy milyen szervezetek a kedvezményezettjei ennek a támogatásnak, illetve mely szervezetek támogatási kérelmeit nem támogatták. Továbbá kérem küldjék el ennek a bizottsági határozatnak a döntés-előkészítő javaslatát, illetve a benyújtott egyedi támogatási kérelmeket is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 17.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Mihály Erzsébet
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ezúttal tájékoztatom Önt arról, hogy az egyidejűleg megküldött
adatigényléseinek teljesítésére előírt határidőt - az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján – 15 nappal meghosszabbítjuk,
tekintettel arra, hogy a nagy mennyiségű adatot érintő adatigénylésének
teljesítése jelentős munkaerő-ráfordítással jár.

 

 

Üdvözlettel,

 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Barna Kornél dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image003.jpg
3K Download


Tárgy: Közérdekű adatigénylés - 27/2011. (X.20.) számú bizottsági
határozat, 28/2011. (XI.10.) számú bizottsági határozat, 29/2011. (XI.10.)
számú bizottsági határozat, 34/2011. (XII.08.) számú bizottsági határozat
összes mellékletei, illetve a döntés-előkészítő javaslatok és a benyújtott
egyedi támogatási kérelmek

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Fenti tárgyú, 2017. január 17-én érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban tájékozatom arról, hogy adatigénylését az alábbiak szerint
részben áll módunkban teljesíteni.

 

A tárgyban jelzett bizottsági határozatok mellékletei a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) honlapján elérhetőek:
[1]www.bgazrt.hu

 

Az adatigénylésének azon részét, amelyben a fenti bizottsági határozat
döntés-előkészítő javaslatot, valamint a benyújtott egyedi támogatási
kérelmek kiadását kéri, hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5)-(6)
szakaszaira, nem áll módunkban teljesíteni.

 

Tájékoztatom továbbá arról, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó
igény elutasítása miatt az igényt elutasító közfeladott ellátó szerv
ellen, az igény elutasításának közlésétől számított 30 napon belül - az
Infotv. 31. § -ba foglaltak szerint – az igényt elutasító közfeladatot
ellátó szerv székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

dr. Barna Kornél

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: +36-1-795-36-25

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Barna Kornél dr.!

adatigénylésemet azért küldtem, mert a kért adatok nincsenek feltöltve a BGA Zrt. honlapjára. Amennyiben tévednék, kérem a kért dokumentum pontos linkjét küldje el, a honlap URL-jét én is ismerem.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei