Biztonsági kamerák

Tóth Mónika küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés megválaszolása késik. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem adatgazdának normális esetben által (részletek)

Feladó: Tóth Mónika

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- hány darab felszerelt biztonsági kamera van jelenleg az egyetemen (intézetekre, épületekre lebontva), ezek közül hány darab működik;
- hány diák tanul jelenleg az egyetemen (összesen, és intézetekre, szakokra lebontva);
- hány négyzetméter az egyetemi épületek, valamint a hozzájuk tartozó egyéb területek négyzetméterben kifejezett mértéke (intézetekre, épületekre lebontva).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 26.

Üdvözlettel:

Tóth Mónika

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Mónika:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Biztonsági kamerák

A(z) Szegedi Tudományegyetem részére Tóth Mónika által

Biztonsági kamerák

A(z) Debreceni Egyetem részére Tóth Mónika által

Biztonsági kamerák

A(z) Óbudai Egyetem részére Tóth Mónika által

Biztonsági kamerák

A(z) Pannon Egyetem részére Tóth Mónika által

Biztonsági kamerák

A(z) Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére Tóth Mónika által

Biztonsági kamerák

A(z) Nyugat-magyarországi Egyetem részére Tóth Mónika által

Biztonsági kamerák

A(z) Budapesti Corvinus Egyetem részére Tóth Mónika által

Biztonsági kamerák

A(z) Budapesti Gazdasági Egyetem részére Tóth Mónika által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei