Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Mónika, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Biztonsági kamerák

Tóth Mónika küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Tóth Mónika to read a recent response and update the status.

Feladó: Tóth Mónika

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- hány darab felszerelt biztonsági kamera van jelenleg az egyetemen (intézetekre, épületekre lebontva), ezek közül hány darab működik;
- hány diák tanul jelenleg az egyetemen (összesen, és intézetekre, szakokra lebontva);
- hány négyzetméter az egyetemi épületek, valamint a hozzájuk tartozó egyéb területek négyzetméterben kifejezett mértéke (intézetekre, épületekre lebontva).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 26.

Üdvözlettel:

Tóth Mónika

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment L tsz madatok nappali levelez szakok 2019 20 1 2019 10 15.xls
56K Download View as HTML

Attachment SE ingatlanok 2019 Okt ber k z rdek 1.xls
39K Download View as HTML


Iktatószám: 102167-8/KSJIF/2019
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatmegkeresése tárgyában a következő választ adjuk:
 1. Kamerák, épületek négyzetméterben:
A Műszaki Főigazgatóság tájékoztatása alapján  a Semmelweis Egyetem
területén jelen pillanatban összesen 1063 db kamera van telepítve.  Az 
Egyetem oktató, kutató és betegellátó tevékenységeit kiszolgáló egyetemi
létesítmények alapterületéről, létesítményi bontásban csatolmányként
küldjük a választ.  
Tájékoztatom továbbá arról,  hogy a Semmelweis Egyetem, az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, illetve a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján, az
azokban foglalt módon az adatkezelési tájékoztatási kötelezettségeinek
eleget tesz. A megfigyelőrendszerhez tartozó kamerák létesítmények
szerinti számának közzétételét ez utóbbi kötelezettségek nem írják elő.
Ezen túlmenően az összes darabszám bármilyen jellegű további részletezése,
alábontása a Semmelweis Egyetem számára jelentős érdeksérelmet okozhat,
biztonsági kockázatot jelent az alaptevékenységének ellátása
vonatkozásában.
2. Hallgatói létszám (intézetekre szakokra lebontva) 
Az erről szóló adatokat az Oktatásigazgatási Hivatal tájékoztatása alapján
a csatolt táblázatban 2019/2020/1 félév 2019.10.15-ei állapot szerint
küldjük.
Tisztelettel,

SEMMELWEIS EGYETEM

--------------------------------
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
E-mail: [email address]
Tel.:459-1500/55239
Web: [1]www.semmelweis.hu

>>> Tóth Mónika <[FOI #13375 email]> 2019. 09. 26.
13:54 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
- hány darab felszerelt biztonsági kamera van jelenleg az egyetemen
(intézetekre, épületekre lebontva), ezek közül hány darab működik;
- hány diák tanul jelenleg az egyetemen (összesen, és intézetekre,
szakokra lebontva);
- hány négyzetméter az egyetemi épületek, valamint a hozzájuk tartozó
egyéb területek négyzetméterben kifejezett mértéke (intézetekre,
épületekre lebontva).
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2019. szeptember 26.
Üdvözlettel:
Tóth Mónika
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsoldó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #13375 email]
Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.semmelweis.hu/
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Mónika, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Mónika:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Biztonsági kamerák

A(z) Szegedi Tudományegyetem részére Tóth Mónika által

Biztonsági kamerák

A(z) Debreceni Egyetem részére Tóth Mónika által

Biztonsági kamerák

A(z) Óbudai Egyetem részére Tóth Mónika által

Biztonsági kamerák

A(z) Pannon Egyetem részére Tóth Mónika által

Biztonsági kamerák

A(z) Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére Tóth Mónika által

Biztonsági kamerák

A(z) Nyugat-magyarországi Egyetem részére Tóth Mónika által

Biztonsági kamerák

A(z) Budapesti Corvinus Egyetem részére Tóth Mónika által

Biztonsági kamerák

A(z) Budapesti Gazdasági Egyetem részére Tóth Mónika által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei