Biztonságvédelmi szerződés

Rádi Antónia küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Rádi Antónia

Delivered

Tisztelt Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- dolgozik-e megbízással vagy megbízottjuk alvállalkozójaként a Kli-Sec Kft. Kórházuknak?
- amennyiben Kórházuk megbízásából dolgoznak, kérném a szerződés főbb adatait: szerződés tárgya, szolgáltatás ellenértéke, időbeli hatálya

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 22.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Hivatkozása ide

Feladó: Soproni Gyógyközpont
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet


Attachment attachment.png
11K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s teljes t se.pdf
176K Download View as HTML


Tisztelt Rádi Antónia!

 

Hivatkozással „Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Biztonságvédelmi
szerződés” tárgyú megkeresésre, továbbítjuk intézményünk
adatszolgáltatását.

Tisztelettel,

Titkárság

[1]email_alairas_logo

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

9400 Sopron, Győri út 15.

Telefon: (+36 99) 514 241  Fax: (+36 99) 514 250
[2]www.sopronigyogykozpont.hu

 

Kérem, gondoljon a környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet!
Please consider the environment before printing this e-mail!

 

 

References

Visible links
2. http://www.sopronigyogykozpont.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Rádi Antónia:
Csak a(z) Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei