Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bárdi Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Biztosítási szolgáltatások

Bárdi Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Bárdi Zsolt to read recent responses and update the status.

Feladó: Bárdi Zsolt

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Közbeszerzési Értesítőben megjelent 12887/2010. tájékoztató hirdetmény alapján az a PTE biztosítási szerződése 2009/06/19-tól számított 36 hónap elteltével, azaz 2012.06.19. napján lejárt.
Kérem tájékoztatásukat, hogy a lejárt szerződést követően került-e sor a törvénynek megfelelően új közbeszerzési eljárás lefolytatására:
- ha igen, mikor, milyen hirdetményszámmal jelent meg a felhívás, illetve a tájékoztató hirdetmény, illetve tisztelettel kérem az aláírt szerződést.
- ha nem, akkor kérem tájékoztatásukat, hogy a szerződés lejártát (2012.06.19.) követően milyen jogviszony keretében „biztosított” a PTE. Ebben az esetben kérem a biztosítási jogviszony fennálltáról szóló dokumentumok (szerződések, kötvények /díjak, önrészek/) megküldését a közbeszerzési eljárás során kötött szerződés lejártát követő időszaktől a kérelem benyújtásáig terjedő időszakra vonatkozóan.

Kérem továbbá tájékoztatásukat, hogy az elmúlt 36 hónapban milyen típusú (és számú) károk keletkezetek (vagyon és felelősségi kárstatisztika).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 26.

Üdvözlettel:
Bárdi Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Igazgatóság
Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Adatigénylő!

Tisztelt Bárdi Zsolt!

 

A 2015. március 26. napján e-mail útján érkezett megkeresésére válaszolva
tájékoztatom, hogy az adatigénylés jelentős terjedelmére, a kért adatok
jellegére tekintettel az Egyetem él az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdésében biztosított lehetőséggel, miszerint ha az adatigénylés
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1)
bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható.

 

Fentiekre tekintettel a kért adatokat legkésőbb 2015. április 25. napjáig
küldjük meg az Ön által megadott e-mail címre.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

idézett részek megjelenítése

 

This is an FOI request done via the KiMitTud website. This footer has been
overriden by the sample Alaveteli theme.

 

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[2][FOI #4291 email]

 

Is [3][PTE request email] the wrong address for Közérdekű adat requests to Pécsi
Tudományegyetem? If so, please contact us using this form:

[4]http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

 

-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Pécsi Tudományegyetem
Magyarország első egyeteme – 1367

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #4291 email]
3. mailto:[PTE request email]
4. http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Bárdi Zsolt hozzászólt ()

Tisztelt PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály!
Tisztelettel érdeklődöm, hogy adatigénylésemre mikor kaphatok választ.
Üdvözlettel:
Bárdi Zsolt

Link to this

Feladó: Bárdi Zsolt

Tisztelt PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály!
Tisztelettel érdeklődöm, hogy adatigénylésemre mikor kaphatok választ.
Üdvözlettel:
Bárdi Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Igazgatóság
Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Bárdi Zsolt!

 

A 2015. március 26. napján biztosítási szolgáltatások tárgyban érkezett
közérdekű adatigénylése kapcsán tájékoztatom, hogy az adatigénylés
teljesítése folyamatban van, várhatóan 3 munkanapon belül megküldjük a
kért adatokat.

 

Szíves türelmét köszönjük!

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Telefon: +36 72/501-500/12378

Fax: +36 72/501-655

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem


Attachment szerz d s5.pdf
188K Download View as HTML

Attachment szerz d s1.pdf
96K Download View as HTML

Attachment szerz d s2.pdf
110K Download View as HTML

Attachment szerz d s3.pdf
103K Download View as HTML

Attachment szerz d s4.pdf
111K Download View as HTML

Attachment K rstat 2014.xlsx
10K Download View as HTML

Attachment K rstat 2013.xlsx
10K Download View as HTML

Attachment K rstatisztika 2012.xlsx
10K Download View as HTML


Tisztelt Bárdi Zsolt!

 

A 2015. március 26. napján biztosítási szolgáltatások tárgyban érkezett
közérdekű adatigénylésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom, valamint
mellékelten megküldöm a kért adatokat.

 

A Pécsi Tudományegyetem teljes körű, hatályos vagyon és felelősség
biztosítással rendelkezik a korábban lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés alapján. Jelenleg új közbeszerzési
eljárás előkészítése van folyamatban, ajánlati felhívás közzétételére még
nem került sor. A jelenleg hatályos biztosítási szerződés hatálya a
közeljövőben lefolytatandó közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés hatálybalépéséig tart.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Telefon: +36 72/501-500/12378

Fax: +36 72/501-655

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bárdi Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bárdi Zsolt:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Gólyatábor adatai

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Károlyi Salomon által

PTE ÁOK Busztranszfer

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Kovács Ákos által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei