BKSZ-es és nem-BKSZ-es bérletek és jegyek száma 2-es vasútvonalon

Nagy Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Nagy Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) a 2. számú, Budapest-Esztergom vasútvonalon megváltott, a vonal bármely állomásától Budapestig (azaz Ürümig) szóló BKSZ-es jegyek illetve bérletek összesített darabszámát, 2019 január-május, illetve szeptember-október időszak összesen 3 tetszőleges hónapjából

2) a 2. számú, Budapest-Esztergom vasútvonalon megváltott, a vonal bármely állomásától Budapest-Nyugati Pályaudvarig szóló _nem_ BKSZ-es jegyek illetve bérletek (pl. Pilisvörösvár - Budapest-Nyugati, stb.) összesített darabszámát, 2019 január-május, illetve szeptember-október időszak összesen 3 tetszőleges hónapjából (az 1-es ponttal megegyező időszakokra)

Amennyiben a konkrét darabszámokat bármely okból nem tudják rendelkezésemre bocsátani, kérem az 1-es és 2-es pontban leírtak százalékos megoszlását küldjék meg számomra (pl. a nem-BKSZ-es jegyek/bérletek száma 2019 áprilisban X%-a a BKSZ-es bérletek számának)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 21.

Üdvözlettel:

Nagy Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Társaságunkhoz 2019. 10. 21. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban a következő választ adjuk.

 

Az adatok forrása a viszonylatos jegyértékesítési adatbázis, és azokat a
jegyeket tartalmazza, ahol a viszonylat egyik végpontja a 2-es vonal
Budapesten belüli (Budapest-Nyugati – Üröm) szakaszának bármelyik
állomása, a másik végpontja pedig a 2-es vonal Budapesten kívül (Solymár –
Esztergom) szakaszának bármely állomása. Az adatok nem tartalmazzák azokat
az utasokat, akiknek az utazása részben a 2-es vonalon kívülre esik (pl.:
Piliscsaba – Ferihegy, Nyergesújfalu – Újpest).

 

Nem Nem
Hónap BKSZ BKSZ értelmezhető Összesen
jegy jegy BKSZ/nem
BKSZ
79 24
január 744 398 419 104 561
74 24
február 684 339 592 99 615
88 29
március 064 338 1 710 119 112
89 29
április 495 215 1 933 120 643
96 29
május 007 400 2 915 128 322
92 27
június 841 615 2 412 122 868
101 27
július 127 292 2 233 130 652
108 28
augusztus 149 795 2 633 139 577
94 32
szeptember 481 413 2 452 129 346

Egyes jegytípusoknál (pl. kerékpárjegy) nem értelmezhető a BKSZ/nem BKSZ
elkülönítés, mivel BKSZ jegy formájában nem kiadhatók.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Gábor:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szeged-Szabadka vasút

A(z) MÁV-START Zrt. részére Segesvári Csaba által

Budapest-Belgrád vonal

A(z) MÁV-START Zrt. részére Segesvári Csaba által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei