BKSZ-es és nem-BKSZ-es bérletek és jegyek száma 2-es vasútvonalon (pontosítás)

Nagy Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Nagy Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2019.10.21-án az Önök részére megküldött adatigénylésem és az arra 2019.11.06-án kapott válasz kapcsán fordulnék ismét Önökhöz, pontosítás miatt. Sajnos válaszukban nem pontosan azokat az információkat kaptam meg, amelyeket igényeltem (pl. Budapest Nyugati pályaudvar cél/kiindulóállomású nem BKSZ-es jegyek/bérletek száma nem megállapítható), illetve az adatok értelmezése sem sikerült (annak ellenére, hogy szakmám szerint foglalkozok adatelemzéssel is)

Az igénylés tárgya "BKSZ-es és nem-BKSZ-es bérletek és jegyek száma 2-es vasútvonalon" volt, részleteit, beleértve válaszukat is az alábbi címen találják:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/bks...

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) a 2. számú vasútvonal azon menetjegyeinek ÉS bérleteinek száma (mindkettő, összesítve is megfelelő), amelyek egyik kiinduló állomása az Esztergom-Üröm vonalszakasz tetszőleges állomása, célállomása pedig Budapest-Nyugati pályaudvar (értelemszerűen itt a NEM BKSZ-es bérletekről és jegyekről beszélünk, azaz pl. Pilisvörösvár - Budapest-Nyugati pályaudvar viszonylatra szóló jegyek/bérletek). A többi, budapest közigazgatási határán belüli célállomással rendelkező jegyek és bérletek száma jelen esetben irreleváns.

2) a 2. számú vasútvonalon azon menetjegyek és bérletek száma (mindkettő, összesítve is megfelelő), amelyek kiinduló állomása az Esztergom-Üröm vonalszakasz egy tetszőleges állomása, és azokat kiegészítőként váltották KBV bérlethez (ún. BKSZ-es jegy/bérlet, pl. Pilisvörösvár-Üröm (BKSZ))

Az adatigénylés célja megállapítani, hogyan viszonyul a Nyugati pályaudvart célállomásnak (onnan BKV-val valószinűsíthetően tovább nem utazó) használó utasok száma a budapest kötigazgatási határán belülre utazó, de onnan vélhetően BKV járatokra átszálló utasok számához.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 6.

Üdvözlettel:

Nagy Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Társaságunkhoz 2019.11.06-i napon beérkezett közérdekű adatigényével
kapcsolatban Társaságunk a következő választ adja.

 

Az általunk megküldött táblázat információt ad arról, hogy a 2-es vonal
állomásai és Budapest (a Nyugati pályaudvarig bezárólag) közötti utazásra
hány darab jegyet és bérletet adtunk el Budapest-bérlethez csatlakozóként,
és mennyi volt a nem csatlakozó jegy. Mivel az összegük is meg van adva,
az arányuk is kiszámítható: a 2-es vonal Budapesten kívüli állomásai és
Budapest között utazóknak a nyári hónapokban kb. 20%-a, szorgalmi
időszakban kb. 25%-a vált Budapest-bérlethez csatlakozó jegyet vagy
bérletet.

 

A csatolt levélben küldött pontosítás szerinti adok az alábbi táblázatban
találhatóak:

 

Jegyek és bérletek darabszáma
Nem értelmezhető,
Nem BKSZ jegy BKSZ hogy  BKSZ/nem
Hónap Nyugati jegy BKSZ Összesen
pályaudvarra/-ról (Nyugati
pályaudvarra/-ról)
24
január 57 118 398 245 81 761
24
február 53 669 339 276 78 284
29
március 63 011 338 963 93 312
29
április 63 197 215 1 050 93 462
29
május 67 818 400 2 005 99 223
27
június 64 848 615 1 173 93 636
27
július 71 842 292 995 100 129
28
augusztus 77 107 795 1 211 107 113
32
szeptember 63 726 413 1 253 97 392

 

„Az adatigénylés célja megállapítani, hogyan viszonyul a Nyugati
pályaudvart célállomásnak (onnan BKV-val valószinűsíthetően tovább nem
utazó) használó utasok száma a budapest kötigazgatási határán belülre
utazó, de onnan vélhetően BKV járatokra átszálló utasok számához.”

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fenti adatokból bár arányszám
képezhető, valódi választ nem ad a kérdésére, mivel:

-      a BKSZ csatlakozó terméket váltó utasok a vonal más állomásain is
átszállhatnak a BKK járataira, különösen jellemzően Aquincum és Újpest
megállóhelyeken

-      a nem BKSZ csatlakozó terméket vásárló utasról sem jelenthető ki,
hogy a jegyen megjelölt célállomástól nem utazik tovább a BKK valamely
járatával (sőt, még az sem, hogy amúgy nem rendelkezik budapesti
bérlettel).

 

Az is látható a mostani és a korábban megküldött táblázat alapján, hogy a
2-es vonal állomásai és Budapest (a Nyugati pályaudvarig bezárólag) között
utazó, nem BKSZ csatlakozó terméket váltó utasok 70%-a a Nyugati
pályaudvarra/-ról utazik.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Gábor:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szeged-Szabadka vasút

A(z) MÁV-START Zrt. részére Segesvári Csaba által

Budapest-Belgrád vonal

A(z) MÁV-START Zrt. részére Segesvári Csaba által

Utasszám adatok

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Kósa Kata által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei