BKSZ-es és nem-BKSZ-es bérletek és jegyek száma 2-es vasútvonalon (pontosítás)

Nagy Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Jelenleg a(z) MÁV-START Zrt. válaszát várjuk. Az adatigénylésre normális esetben jogszabály szerint nem később, mint (részletek).

Feladó: Nagy Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2019.10.21-án az Önök részére megküldött adatigénylésem és az arra 2019.11.06-án kapott válasz kapcsán fordulnék ismét Önökhöz, pontosítás miatt. Sajnos válaszukban nem pontosan azokat az információkat kaptam meg, amelyeket igényeltem (pl. Budapest Nyugati pályaudvar cél/kiindulóállomású nem BKSZ-es jegyek/bérletek száma nem megállapítható), illetve az adatok értelmezése sem sikerült (annak ellenére, hogy szakmám szerint foglalkozok adatelemzéssel is)

Az igénylés tárgya "BKSZ-es és nem-BKSZ-es bérletek és jegyek száma 2-es vasútvonalon" volt, részleteit, beleértve válaszukat is az alábbi címen találják:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/bks...

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) a 2. számú vasútvonal azon menetjegyeinek ÉS bérleteinek száma (mindkettő, összesítve is megfelelő), amelyek egyik kiinduló állomása az Esztergom-Üröm vonalszakasz tetszőleges állomása, célállomása pedig Budapest-Nyugati pályaudvar (értelemszerűen itt a NEM BKSZ-es bérletekről és jegyekről beszélünk, azaz pl. Pilisvörösvár - Budapest-Nyugati pályaudvar viszonylatra szóló jegyek/bérletek). A többi, budapest közigazgatási határán belüli célállomással rendelkező jegyek és bérletek száma jelen esetben irreleváns.

2) a 2. számú vasútvonalon azon menetjegyek és bérletek száma (mindkettő, összesítve is megfelelő), amelyek kiinduló állomása az Esztergom-Üröm vonalszakasz egy tetszőleges állomása, és azokat kiegészítőként váltották KBV bérlethez (ún. BKSZ-es jegy/bérlet, pl. Pilisvörösvár-Üröm (BKSZ))

Az adatigénylés célja megállapítani, hogyan viszonyul a Nyugati pályaudvart célállomásnak (onnan BKV-val valószinűsíthetően tovább nem utazó) használó utasok száma a budapest kötigazgatási határán belülre utazó, de onnan vélhetően BKV járatokra átszálló utasok számához.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 6.

Üdvözlettel:

Nagy Gábor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Gábor:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Utasszám adatok

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Kósa Kata által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei