Blaha Lujza tér rendezési terve

Le Marietta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést FŐKERT Nonprofit Zrt. részére

FŐKERT Nonprofit Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Le Marietta

Delivered

Tisztelt FŐKERT Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Blaha Lujza tér komplett rendezési tervét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 24.

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Feladó: Angelika Marosán
FŐKERT Nonprofit Zrt.


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment image002.png
10K Download


Le Marietta                                                   ikt.sz.:
1354/2017

részére                                                         

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Társaságunkhoz érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

Társaságunk nem rendelkezik Blaha Lujza tér komplett rendezési tervével,
mivel erre nem kaptunk felkérést Budapest Főváros Főpolgármesteri
Hivatalától.

E témában kérjük, hogy forduljon Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Városigazgatóság Főosztályhoz az alábbi e-mail elérhetőségeken:

[1]http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/szs...

                                    [2][email address]

 

Tájékoztatásom tudomásulvételét köszönöm!

További sok sikert kívánok munkájához!

 

Tisztelettel:    

  

Marosán Angelika

szóvivő

ügyfélszolgálati csoportvezető

ZÖLDFELÜLET-FENNTARTÁSI IGAZGATÓSÁG

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT

 

FŐKERT NONPROFIT ZRT.

[3]cid:image001.png@01D030A2.045048F0

               

1073 Budapest, Dob u. 90.

TEL:       + 36 1 342 17 20 / 133

FAX:       + 36 1 342 97 30

MOBIL:  + 36 20 334 0477

WEB:      [4]www.fokert.hu

E-MAIL: [5][email address]

[6]cid:image003.png@01D03628.A8537D60

P  Kérem, óvja a környezetet, ha nem szükséges ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt! Please consider the environment before printing this email!

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Le Marietta

Delivered

Tisztelt Marosán Angelika!

Köszönöm a tájékoztatást!

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Le Marietta:
Csak a(z) FŐKERT Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei