BM Heros Zrt.

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A tulajdonukban álló BM Heros Zrt. 2013-as mérlege szerint a tárgyévben 291.105.000 követelés állt fenn. Kérném ezen tétel részletezését.

Kérném tájékoztatásukat, hogy 2013. december 31-én, valamint 2014. június 1-jén a BM Heros Zrt. részére mely katasztrófavédelmi igazgatóságnak volt lejárt tartozása, ez milyen összegben és milyen tárgyban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 10.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: NFM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium


Attachment winmail.dat
11 Download


Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét, köszönettel megkaptuk.

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon rá.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: NFM - Ügyfélszolgálat
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium


Attachment image001.jpg
0K Download


Tisztelt Kis-Guczi Péter Úr!

 

Ügyfélszolgálatunkra beérkezett levelét megkaptuk, és az abban
foglaltakkal kapcsolatban kérjük fogadja alábbi szíves tájékoztatásunkat.

 

A BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a belügyminiszter alapította a 9/2001. sz. BM
rendelettel. A társaság egyszemélyi tulajdonosa a Magyar Állam. A
tulajdonosi jogokat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, nevében
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató gyakorolja. Bejegyzett
társaságként 2001. augusztus 02.-tól működik.

 

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel,

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Ügyfélszolgálati Információs
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Iroda
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Nemzeti Fejlesztési
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Minisztérium 
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:              1011 Budapest, Fő u.
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: 44-50.
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Telefon:   06-1-795-67-66
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:                         
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:  06-1-795-14-82
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: 06-1-795-38-32
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Fax:            06-1-795-06-97
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       E-mail: 
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: [2][NFM request email]
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Web:     [3]www.kormany.hu
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
cid:image001.jpg@01CBB167.91D00CB0 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei