BMSE használati jogot alapító szerződés

Gergely Cecília küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Gergely Cecília

Delivered

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 1861/21 hrsz. ingatlan BMSE működtetésében, üzemeltetésében lévő területszakaszára vonatkozó, 435/9/2008 iktatószámú "Használati jogot alapító szerződést", amelyet 2008. július 22-én írtak alá.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 28.

Üdvözlettel:

Gergely Cecília

Hivatkozása ide

Feladó: Gergely Cecília

Delivered

Belső felülvizsgálat kérése Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
2018. június 28-án közérdekű adatigénylést nyújtottam be az önök hivatalához, a következő tartalommal:
„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.
A 1861/21 hrsz. ingatlan BMSE működtetésében, üzemeltetésében lévő területszakaszára vonatkozó, 435/9/2008 iktatószámú "Használati jogot alapító szerződést", amelyet 2008. július 22-én írtak alá.“

A 30 napos adatszolgáltatási határidő 2018. július 28-án lejárt.

Az eredeti igénylés az alábbi linken olvasható:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/bms...

Kérem mielőbbi intézkedésüket, hogy az önök Hivatal mielőbb eleget tegyen kötelezettségének és kiadja az általam igényelt közérdekű adatokat.

Üdvözlettel:

Gergely Cecília

Hivatkozása ide

Feladó: Pál József
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.jpg
5K Download

Attachment 2502 180731153618 001.pdf
2.0M Download View as HTML


 

Küldöm az Önök által kért egységes szerkezetbe foglalt BMSE-vel kötött
megállapodást.

 

 

 

[1]cid:image001.jpg@01D1B4FD.DC2E6A50  

 

Pál József

Gazdasági és Adóiroda-vezető

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266

E-mail: 
[2][email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levél feladóját és törölje gépéről e levelet.

 

 

 

 

From: [email address] [mailto:[email address]]
Sent: Tuesday, July 31, 2018 3:36 PM
To: PJozsef
Subject: Szkennelt dokumentum

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gergely Cecília:
Csak a(z) Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei