Bölcsődei felvétel kritériumrendszere

Ivány Borbála küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ivány Borbála

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
- 2014-ben a III. kerületi bölcsődékbe bölcsődénként hány jelentkezés érkezett és mekkora volt a bölcsődék kapacitása (hány férőhely állt rendelkezésre);
- az egyes bölcsődékbe hány gyereket vettek fel;
- a felvétel milyen kritériumrendszer alapján történt;
- a felvételnél előnyt élvező (pl. nagycsaládban nevelkedő) gyermekek felvételét követően üresen maradt férőhelyekre milyen kritériumrendszer alapján vettek fel további gyerekeket;
- az egyes bölcsődékbe bölcsődénként hány "előnyt élvező" gyerek jelentkezett;
- azokat a gyerekeket, akiknek nem tudtak helyet biztosítani a szüleik által választott bölcsődében, milyen kritériumrendszer alapján "osztották el" a többi kerületi bölcsődében;
- 2014-ben az egyes bölcsődékből hány gyereket vettek ki/vittek el (pl. másik intézménybe).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 17.

Üdvözlettel:
Ivány Borbála

Hivatkozása ide

Feladó: Schnell Anna
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ivány Borbála,

 

2015. február 17-én küldött, közérdekű adat igénylésére az Óbudai
Egyesített Bölcsődék adatai alapján az alábbi tájékoztatást adom.

 

A bölcsődei férőhelyek, jelentkezések, kivett gyermekek és előnyt élvező
gyermekek számának adatait táblázatban foglaltuk össze:

 

Beérkezett Felvett "Kivett", vagy Előnyt
Bölcsőde Férőhely jelentkezések gyermekek más intézménybe élvező
száma száma átvitt gyermekek gyermekek
száma
Arató Emil
téri 78 95 80 49 15
Kelta utcai 104 94 99 56 11
Kerék utcai 78 66 66 58 5
Csillaghegyi
Makovecz 52 52 52 28 8
Medgyessy F. 104 89 101 57 12
Mókus utcai 104 104 104 72 7
Solymár utcai 52 52 52 43 6
Szél utcai 104 105 105 55 11
Szérűskert
utcai 52 62 56 35 4
Víziorgona
utcai1 78 84 84 62 9
Víziorgona
utcai2 130 126 130 86 19
Összesen: 936 929 929 601 107

 

A felvétel kritériumrendszere a következő; első sorban dolgozó szülők
gyermekét vesszük föl, munkáltatói igazolással előnyben, továbbá előnyt
élveznek a védőnői szolgálat, vagy a családsegítő javaslatára felvételre
kerülő gyermekek.

 

A bölcsődei ellátásban nincs körzetesítés, a felvétel folyamatos az egész
nevelési évben. A kerületi bölcsődékben nincs túljelentkezés, minden
gyermeket el tudunk helyezni. Békásmegyeren több a férőhely, mint az
igény, ezért Belső-Óbudáról a később  jelentkezőket oda irányítjuk át.

 

 

Üdvözlettel:

 

Schnell Anna

jegyzői referens

Budapest Főváros

III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Telefon: 4378-599

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ivány Borbála:
Csak a(z) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei