Bóné Kálmán és Posta utca kereszteződés átalakításának állása

Pongrácz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Pongrácz Gábor

Delivered

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 2018. szeptember 4.-én, illetve 2018. október 5.-én a gardony @ jarokelo.hu címről küldött "Hiányzó gyalogátkelőhely és járda az Óvoda irányába" tárgyú megválaszolatlan közérdekű bejelentések ügyében 2018. november 28-án közérdekű adatigénylésben kértem válaszukat a megtett intézkedésekre vonatkozóan.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző asszony 2018. december 14-én kelt A2018/8191-2/2018. iktatószámú válaszlevelében foglaltak szerint ""Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése összeállítása - közlekedéstervező szakember bevonásával -, és a felmerülő költségek összegyűjtésével mérlegeli a gyalogátkelőhely kialakításának lehetőségét."

Örömmel olvastuk a Gárdonyiak Lapjának 2019. februári számában Tóth István polgármester úr tájékoztatását, mely szerint "A Bóné Kálmán és Posta utca kereszteződését átalakíttatjuk. Elsősorban körforgalom tervezésére kértük fel a szakembereket. A projekt részeként kijelölt gyalogos átkelőhelyek is kialakításra kerülnek. 20 millió forintot különítettünk el erre a célra."

Mivel idő közben a jelenlegi óvoda mellett az érintett helyszínen lévő Gárdonyi Géza utca 4. szám alatti ingatlanban (jelenleg vérvételi labor) is egy újabb óvodai csoportszoba kerül kialakításra, ezért még fontosabbá válik a biztonságos gyalogos közlekedés biztosítása a jelzett kereszteződésben.

Fentiekre hivatkozva kérem, hogy szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. Milyen intézkedéseket tettek a kereszteződés átalakítása érdekében?

2. A kereszteződés átalakítása milyen stádiumban tart?

3. Tekintettel az új helyszínen is induló szeptemberi óvodakezdésre, mikor várható a bejelentésben szereplő kereszteződés átalakításának befejezése?

Az eredeti bejelentés leírása és fotója érhető itt:
https://jarokelo.hu/bejelentesek/gardony...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 7.

Üdvözlettel:
Pongrácz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Vargáné dr. Kállai Marianna
Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.png
11K Download

Attachment v laszlev l Pongr cz G bor.pdf
382K Download View as HTML


Tisztelt Pongrácz Gábor Úr!

 

„Hiányzó gyalogátkelőhely és járda az Óvoda irányába” tárgyú megkeresésére
csatoltan küldöm Gárdony Város Jegyzője válaszlevelét.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Vargáné dr. Kállai Marianna
szervező

Polgármesteri Hivatal Gárdony
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06-22-570-100 /236 mellék
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pongrácz Gábor:
Csak a(z) Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei