Borsfai polgármester 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 évre vonatkozó vagyonnyilatkozatait.

Györei Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Borsfa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Györei Zoltán

Delivered

Tisztelt Borsfa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Jetzin István Sándor polgármester 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 évre vonatkozó vagyonnyilatkozatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

A 2011. évi CXII. törvény 29 § (1) pontja alapján a Hivatalnak haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül az adatigénylésére irányuló kérelemnek eleget kell tennie. Ez alapján kérem, a lehető legrövidebb időn belül küldjék meg a kért vagyonnyilatkozatokat.

A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/B. §-a alapján az Alapítvány jogosult, ugyanis a 2000. évi XCVI. törvény, valamint az 1990. évi LXV. törvény hivatkozott szabályai alapján a polgármester és az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata nyilvános. Mivel a nyilvánosság a bárki által, külön korlátozás nélküli hozzáférhetőséget jelenti, ezért kérem lehetővé tenni a fenti adatok megismerését.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Felhívom továbbá a figyelmet arra , hogy a Büntető törvénykönyv – 2012. évi C. törvény 220. § kimondja, hogy: aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével közérdekű adatot az adatigénylő elől eltitkol, vagy azt követően, hogy a bíróság jogerősen a közérdekű adat közlésére kötelezte, tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 25.

Üdvözlettel:

Györei Zoltán

Hivatkozása ide

Sent request to Borsfa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal again, using a new contact address.

Borsfa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Borsfa PMH 20170426 140417.pdf
2.0M Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelten megküldöm Jetzin István Borsfa Község Polgármestere
vagyonnyilatkozatát 2016.évről.

 

 

Horváthné Szirmai Szilvia

jegyző

Hivatkozása ide

Feladó: Györei Zoltán

Delivered

Tisztelt Jegyző Asszony!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni Jetzin István Sándor polgármester 2012, 2013, 2014, 2015 évre vonatkozó vagyonnyilatkozatait is. Köszönöm!

Üdvözlettel:

Györei Zoltán

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Zoltán:
Csak a(z) Borsfa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei