Bozsik Stadion felújításának tervezésével kapcsolatos dokumentumok

Gazsó István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Labdarúgó Szövetség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Gazsó István

Tisztelt Magyar Labdarúgó Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Bozsik Stadion felújításának tervezésével (ELN-121/2014 (06.26.) számú határozat) kapcsolatosan létrejött tervezési dokumentációt, beleértve a terveket elkészítő tervezőiroda nevét, a szerződés összegét, valamint a befogadott terveket, és a az új Bozsik Stadion felújításával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányokat, amennyiben készültek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 4.

Üdvözlettel:

Gazsó István
szerkesztő | csak.taccs.hu | bozsik-stadion.taccs.hu

Hivatkozása ide

Gazsó István hozzászólt ()

A kapcsolódó weboldal elérhetőségét megváltoztattuk. Az új cím: ujbozsik.taccs.hu

Link to this

Feladó: Gazsó István

Tisztelt Magyar Labdarúgó Szövetség!

Március 4-én kelt adatigénylésemre a március 19-i határidőig nem érkezett válasz. Előfordulhat, hogy levelem fennakadt a rendszerükön, így itt szeretném jelezni, továbbra is várom a kért adatokat.

Az eredeti adatigénylés elérhető a következő linken:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/bozs...

Üdvözlettel:

Gazsó István

Hivatkozása ide

Feladó: MLSZ
Magyar Labdarúgó Szövetség


Attachment Obuda Epitesz Studio Kft tervezesi szerzodes Be 7851 20140805.pdf
8.5M Download View as HTML

Attachment Tervez si szerz d s m dos t s MLSZ BMSK S 141105 al rt.pdf
83K Download View as HTML


 

 

 

Gazsó István Úr részére

 

Tisztelt Uram,

 

Ön adatigényléssel élt a Magyar Labdarúgó Szövetség felé, melynek
keretében a Bozsik Stadion felújításának tervezésével kapcsolatosan
létrejött tervezési dokumentáció és megvalósíthatósági tanulmány kiadását
kérte.

 

Tájékoztatom, hogy adatigénylésének az alábbiak szerint tudunk eleget
tenni:

 

Szíves tájékoztatására mellékelten csatolom a  Magyar Labdarúgó Szövetség
és az Óbuda Építész Stúdió Kft. (székhelye: 1033 Budapest, Hévízi út 3/A.,
cégjegyzék sz. : 01 09- 702648)  között a Bozsik Stadion tervezésére
létrejött szerződést és annak módosítását.

 

Tekintettel arra, hogy a tervezés még folyamatban van és az építészeti
terveket a szerzői jogi törvény védi, magukat a terveket nem áll módunkban
kiadni.

 

Mivel a beruházás kivitelezője nem a Magyar Labdarúgó Szövetség lesz, így
az MLSZ megvalósíthatósági tanulmány készítését nem rendelte meg.

 

Tájékoztatom továbbá arról is, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a fentiek
szerinti adatszolgáltatást annak ellenére teljesítette, hogy álláspontunk
szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség nem minősül olyan szervezetnek, amely
az Infotv. alapján a közérdekű adatigénylések teljesítésére köteles lenne.

 

Kérem fentiek szerinti tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Vági Márton Főtitkár

Hivatkozása ide

Feladó: Gazsó István

Tisztelt MLSZ! Tisztelt főtitkár úr!

Válaszát az új Bozsik Stadion tervezési szerződéseivel kapcsolatban köszönöm, és egyben elfogadom a maga teljességében. Fenntartását, miszerint az MLSZ - megítélésük szerint - nem tartozik az Infotv. által lefedett és egyben adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek közé tiszteletben tartom.

Üdvözlettel:

Gazsó István

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gazsó István:
Csak a(z) Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei