Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön tpo, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Bp. VIII. kerületi balesetek és közterületen elkövetett bűncselekmények statisztikai adatai

tpo küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Rendőr-főkapitányság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for tpo to read a recent response and update the status.

Feladó: tpo

Tisztelt Budapesti Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen a következőek meghatározott információkat olyan elektronikus formátumban megküldeni részemre, amelyből az adatok kevés felesleges munkával kinyerhetőek, másolhatóak:

1. A Bp. VIII. kerületi balesetek statisztikai adatai:
- balesettípusok szerint (itt a személyi és anyagi kárral járó balesetek és azok lehetséges további alábontásban)
- 2001.január-2015.szeptember időszakra, lehetőleg negyedéves vagy féléves bontásban
- a baleseti helyszínek (utca) szerinti bontásban
- balestek száma, balesetekkel jelentkező anyagi kár nagysága (eFt),

2. A rendőrség részéről ezen baleseteknél a helyszínelés/kiszállás/stb. költsége (ha ez nem bontható a fenti részletezettségen, akkor idősoros összesítés is megfelelő lenne)

3. A Bp. VIII. kerületi közterületen elkövetett bűncselekmények statisztikai adatai
- bűncselekménytípusok szerint (itt a személyi és anyagi kárral járók, és azok lehetséges további alábontásban)
- 2001.január-2015.szeptember időszakra, lehetőleg negyedéves vagy féléves bontásban
- a baleseti helyszínek (utca) szerinti bontásban
- bűncselekménytípusok száma, bűncselekményekkel jelentkező anyagi kár nagysága (eFt)

Továbbá kérem, hogy a statisztikai adatokat küldjék meg .pdf formátum mellett (feltételezve, hogy az aláírt dokumentumot szkennelni fogják) az egyes közigazgatási szervek által használt elektronikus dokumentumok formátumáról és a nyílt forráskódú irodai szoftverek használatáról szóló, 1479/2011. Sz. Kormányhatározatban megjelölt nyílt dokumentum formátumokban is (ODF).

Ha a fentebb jelzett adatokkal/információkkal nem rendelkeznek, nem tudják őket szolgáltatni, kérném, akkor jelezzék egyértelműen, hogy kihez kell ezen adatok megszerzése érdekében fordulnom.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 6.

Üdvözlettel:
K.Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Bodorné Herold Henrietta
Budapesti Rendőr-főkapitányság


Attachment 52794 5.pdf
249K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Bodorné Herold Henrietta
Budapesti Rendőr-főkapitányság


Attachment 52794 8.pdf
422K Download View as HTML

Attachment baleseti statisztika.xls
335K Download View as HTML

Attachment b ncselekm ny statisztika.xlsx
31K Download View as HTML


Tisztelt K. Zsolt!

 

A BRFK Hivatala Vezetőjének megbízásából mellékelten megküldöm a kért
adatokkal kapcsolatos tájékoztatást, továbbá az ahhoz kapcsolódó
statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokat.

 

Budapest, 2015. december 08.

 

Tisztelettel:

 

Bodorné Herold Henrietta c. r. őrnagy

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön tpo, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szerződéslista

A(z) Magyar Turizmus Zrt. részére Kovács Ildikó által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei