Bp. XI. kerület, 1-es villamos Etele úti meghosszabbítása - kapcsolódó parkfelújítások fakivágási engedélye

Visnyovszki András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Visnyovszki András

Delivered

Tisztelt Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A T. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodájának vezetőjével, Lovászné Borbás Erikával folytatott telefonbeszélgetésünkre hivatkozva
kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Bp. XI. kerület, 1-es villamos Etele úti meghosszabbítása - kapcsolódó parkfelújítások tárgyában kiadott fakivágási engedélyt, melynek ügyiratszáma 11361-6/2016/XIX. Az engedély megkérését a BKK 2017. december 14-én kelt tájékoztatása alapján tesszük meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 26.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: onkormanyzat
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Köszönettel vettük levelét. Az illetékes tisztségviselő vagy iroda válaszáig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Hivatkozása ide

Feladó: Lovászné Borbás Erika
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
102K Download

Attachment SCAN2629 000.pdf
28K Download View as HTML

Attachment SCAN2630 000.pdf
155K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Visnyovszki András:
Csak a(z) Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei