Buczkó Ügyvédi Iroda szerződése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre mindazon adatokat, dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Buczkó Ügyvédi Iroda között jogi képviselet személyiségvédelmi ügyekben tárgyban nettó 19,6 millió forint értékben létrejött szerződés pontosan milyen ügy(ek)re szól, ki(k)nek a képviseletére, az Ügyvédi Iroda milyen elszámolás szerint végezte el a feladatot és milyen eredménnyel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 14.

Üdvözlettel:
atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


[1]Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 33. §-a értelmében

harmincnapos ügyintézési határidő vonatkozik a közigazgatási hatósági ügyben
előterjesztett kérelmekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


Iktsz: NGM/23299/2013

 

dr. Bodoky Tamás Richárd

ügyvezető részére  

 

atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.   

Budapest,

Déri Miksa utca 10. 4. em. 9.

1084

 

Tisztelt Ügyvezető Úr!

 

A 2013. október 14. napján kelt elektronikus levelükben az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett adatigényléssel
kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

A tárcánk és a Buczkó Ügyvédi Iroda között 2013. április 30-án megkötött
megbízási szerződés alapján az Ügyvédi Iroda köteles a tárcánk, illetve a
tárcánkkal munkavégzésre irányuló jogviszonyban (pl. kormánytisztviselői
jogviszony, munkajogviszony stb.) álló személyek jogi képviseletét ellátni
az ügyvédi törvényben foglaltak szerint, az általuk indított, vagy
indítandó-, illetve a velük szemben indított ún. személyiségvédelmi (pl.
sajtóhelyreigazítási eljárás, jóhírnév megsértése iránti perek,
rágalmazási ügyek stb.) ügyekben, továbbá az ezekkel kapcsolatos egyéb
jogi ügyekben.

A megbízási szerződés alapján az ügyvédi iroda 28.000,-Ft + ÁFA óradíjjal
jogosult az elvégzett munkát elszámolni, az elszámolható óramennyiség nem
haladhatja meg a 700 órát, azaz összesen 19.600.000,- Ft + ÁFA
keretösszeget.

 

Az Ügyvédi Iroda által eddig elvégzett tevékenység alapján 2013.
szeptember 30-ig összesen 10,5 óra (összesen 294.000,- Ft + ÁFA) került
elszámolásra. Az Ügyvédi Iroda a szerződésben meghatározott feladatait
látta el, ennek keretében a tárca egyes sajtómegjelenései tekintetében
nyilvánított jogi álláspontot. Az Ügyvédi Iroda egy esetben indított
sajtó-helyreigazítási eljárást, amelyben jogerős bírósági döntés még nem
született.

 

Mellékelt:

−       Ügyvédi megbízási szerződés (azonosító: KZ130123)

−       Munkaidő ráfordítás kimutatások (május, június, július,
szeptember)

 

 

Üdvözlettel

Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

[1][NGM request email]

Tel.:795 5010

 

 

 

_______________________________________

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei